EU vil gi forbrukere bedre beskyttelse ved netthandel

EU-kommisjonen ønsker å gjøre livet vanskeligere for useriøse aktører som ønsker å lure Europas netthandlere.

EU-kommisjonen la i forrige uke frem forslag til oppdatert regelverk som skal sørge for at forbrukere blir bedre beskyttet mot brudd på markedsføringslovgivningen. EU vil også gjøre det lettere å handle varer og digitale tjenester over landegrensene.

Tøffere tider for useriøse selskaper

Firmaer driver med villedende markedsføring, krever betaling for varer eller tjenester som ikke er bestilt eller bryter andre regler som beskytter forbrukerne, har i liten grad risikert å måtte betale tilbake det de har tjent på lovbruddene. EU-kommisjonen vil endre på dette, og foreslår nå at Forbrukerombudet og andre europeiske myndigheter skal kunne kreve at forbrukere som har lidt økonomiske tap får tilbake pengene sine fra de skyldige firmaene. Det innebærer at forbrukere vil kunne få erstatning uten selv å måtte gå til sak.

Annonse

For å sikre mer effektiv håndheving av regelverket som beskytter forbrukerne, foreslår også EU-kommisjonen at myndighetene lettere skal kunne finnen identiteten til lovbrytere, stenge nettsidene til useriøse firmaer, sperre bankkontoer og stanse innbetalinger med bankkort eller andre betalingsmidler. Myndighetene skal også, som før, kunne fatte vedtak om økonomiske sanksjoner.

Oppdatert viktig veiledning

For å gjøre det lettere for firmaer å unngå lovbrudd, har EU-kommisjonen også oppdatert veiledningen om hvordan direktivet om urimelige handelspraksis skal forstås. Den norske markedsføringsloven bygger i stor grad på dette direktivet.

Pakketransport og geo-blocking

Kommisjonen har også lagt fram forslag til regler som skal gjøre transport av pakker på tvers av landegrenser i Europa enklere, og forhåpentligvis billigere. Det foreslås også regulering av såkalt geo-blocking, for å sikre at forbrukere i ett land i større grad skal kunne kjøpe og benytte varer og tjenester fra næringsdrivende i andre land uten å bli blokkert av geografiske grunner.

Arbeidet med lovforslagene vil nå fortsette i Rådet og Europaparlamentet.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!