Krever svar fra Siv Jensen

Debatten om den økte tollfrigrensen fortsetter. Nå ber Virke om at Siv Jensen viser konsekvensutredningen som ligger til grunn for den økte tollfrigrensen.

Finansdepartementet skriver i statsbudsjettet følgende om økningen fra 200 til 500 kroner: "På svært usikkert grunnlag kan det anslås at forslaget gir et provenytap på om lag 180 millioner kroner." Departementet skriver også at "Det antas at økt netthandel av varer som omfattes av endringene vil gi et større provenytap på lengre sikt." Noe grunnlag for beregningene har ikke blitt presentert.

​- Det er skremmende at vi har en regjering som baserer så dramatiske endringer for Norges største private sysselsetter, varehandelen, på utregninger som åpenbart ikke har rot i virkeligheten, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding.

Annonse

- Saken er dessverre alt for dårlig utredet av regjeringen. Vi har ikke sett noen kartlegging av hvilke konsekvenser dette kan få. Men det verste er at de har forsøkt å bagatellisere virkningene, sier Madsen.

En rapport utarbeidet av Menon, på oppdrag fra Virke, anslås det at i 2014 kommer nordmenn til å netthandle varer fra utlandet for 10 milliarder kroner. Dette tilsvarer 6000 arbeidsplasser i Norge og 2,3 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter. Av dette skyldes 1,3 milliarder av inntektstapet kjøp under 200 kroner. Ved en økning av grensen til 500 kroner forventer Virke langt større handelslekkasje til utlandet.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!