MAXBO tar steget inn i moderne netthandel

MAXBO har de siste årene satset sterkt på å bli en ekte omnikanal-aktør. Gjennom prosjektet MAXBO 2.0 har man gjort et betydelig løft i hele organisasjonen.

Målet for Maxbo har vært å skape byggevarebransjens beste nettløsning for forbrukerkundene, og øke tilgjengeligheten både innenfor og utenfor varehusene sin åpningstid.

Lett tilgjengelig

Stadig flere kunder begynner sin handleopplevelse på nett, også de som skal handle byggevarer. Det forventes at varesortiment, lagerbeholdning og produktinformasjon skal være lett tilgjengelig. Det har MAXBO tatt konsekvensen av.

Annonse

- Vi hadde mye informasjon på nettsidene våre fra før, som støttet opp om Klart du kan-konseptet vårt, i form av filmer, egen forumside og artikler for å skape inspirasjon. Målet er at dette nå skal smelte sammen med all den produktinformasjonen vi også har tilgjengelig, slik at vi gjør forbrukerkunden i stand til å ta de riktige valgene og enklere gjennomføre sine prosjekter, forteller IKT-direktør/direktør kundeservice i Løvenskiold Handel, Arne Bjørn Mildal til Netthandel.no.

Attraktiv kanal

Da MAXBO lanserte sin nye nettbutikk i april 2013, var hjemlevering av varene eneste alternativ. Siden har man fortløpende videreutviklet løsningen, og i januar i år lanserte man blant annet «klikk og hent», som har blitt en svært populær funksjon.

- Med «klikk og hent» får vi ordre i alle størrelser, og varehusene kan plukke ordren når de har ledig kapasitet. Her har den største utfordringen vært å ha tilstrekkelig plass til effektiv plukking der hvor volumene har vært størst. De fleste kundene er ivrige etter å hente varene så snart de er plukket og klar, og rekorden er 48 minutter fra bestillingen ble lagt inn, til kunden hadde hentet og betalt varen, forteller Mildal.

- Vi tror kombinasjonen god veiledning og produktinformasjon, bredt sortiment og fleksible leveringsalternativer, sammen med riktig pris, gjør nettbutikken attraktiv for våre kunder. Nettsidene er svært godt besøkt, og volumet på transaksjoner har økt merkbart etter lansering av «klikk og hent».

Store krav til logistikken

Lansering av nye løsninger setter imidlertid store krav til samhandling mellom nettløsningen, kundesenteret som hjelper kundene og varehusene som står for logistikk og klargjøring. Hjemlevering krever dessuten en viss størrelse på ordren for at det skal lønne seg for kunden.

- De mest komplekse ordrene består av leveranser både fra eget lager, fra vårt nettlager og direkte fra leverandører. Disse ordrene sammenstilles på et av våre distribusjonspunkt, og kjøres deretter samlet ut til kunden. Dette setter store krav til våre logistikkløsninger for å holde oversikt og god dialog med kundene, påpeker Mildal.

- Mange av varene innenfor byggevare har en størrelse og vekt som gir betydelige transportkostnader, så det er viktig for oss å ha en så effektiv logistikk som mulig. Her vil vi jobbe med nye løsninger både mot våre leverandører og sluttransport frem til kunden for å redusere kostnadene og øke omfanget av vår distribusjon.

Felles IT-plattform

MAXBO-kjeden består av både egeneide (Løvenskiold Handel AS) og franchisedrevne varehus. Dette gir noen utfordringer med tanke på å gi det samme tilbudet fra alle varehusene. Det jobbes imidlertid med å samle alle varehus på felles IT-plattform.

Annonse

- Samtidig lager vi løsningene på nett så fleksible at alle våre varehus kan benytte løsningen, men da med noe mer manuelle prosesser for å registrere og følge opp ordrene. Teknisk ser vi at det er få leverandører i Norge som har erfaring med å utvikle nettløsninger for salg av byggevarer, så her må vi bidra med en betydelig egenkompetanse inn i prosjektene, forteller Mildal.

Han påpeker at hovedformålet med nettbutikken er å gjøre det enkelt for kunden å handle hos MAXBO.

- Ønsker kunden å handle i et varehus, men forberede seg på nett, så kan kunden etablere handlelister på nett. Vil kunden bestille varer på nett, så er en stadig større andel av vårt sortiment tilgjengelig på maxbo.no.

Best mulig tilbud

Foreløpig har MAXBO konsentrert seg om forbrukermarkedet med tanke på netthandel. Troen på nettet som en voksende salgskanal gjør imidlertid at man også har planer om å lansere løsninger for proffkundene.

- Ser vi til Sverige, så er netthandel innenfor byggevarebransjen betydelig større enn i Norge. Tilsvarende ser vi hos de store byggevarekjedene i Europa og USA. I Norge har det så langt vært få store aktører og en rekke mindre nisjeaktører som preger netthandel innenfor byggevarer. Men når stadig flere av våre konkurrenter lanserer sine nettløsninger, vil nok alle oppleve at dette markedet også vokser her, sier Mildal.

Han understreker at MAXBO sin målsetting ikke er å ha en størst mulig andel av salget via nett, men å gi et best mulig samlet tilbud i alle kanaler til sine kunder.

- Foreløpig fokuserer vi mest på antall besøkende i våre nettløsninger, og våre varehusansatte opplever stadig oftere at kundene har orientert seg på nett før de drar til et varehus for å handle. De ansatte benytter dessuten nettløsningen internt, både til å hente informasjon og til å gjennomføre salg, og det er denne samhandlingen mellom alle våre salgskanaler som gjør at vi løpende utvikler oss for å bli Norges beste, fullintegrerte, omnikanal-byggevarekjede.

(Illustrasjonsfoto: MAXBO)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!