Store ambisjoner Mystore.no etablerer seg i Oslo

Mystore, Norges største leverandør av nettbutikker, etablerer nå kontor i Oslo for å imøtekomme den enorme veksten i bransjen.

Mystore har ambisjoner om å ansette en ny medarbeider hver måned i resten av 2016, og en god del av denne veksten vil komme i Oslo. Så langt i 2016 har det blitt ansatt 6 nye medarbeidere på Tromsøkontoret.

Mystore har sitt hovedkontor i Tromsø med avdelingskontor i Serbia og Fredrikstad. For få måneder siden gikk også Mystore inn på eiersiden i Butikkpikene.no som har tilholdssted i Kristiansand. Nå står altså Oslo for tur og selskapet forventer å åpne Oslokontoret allerede 01.08.2016.

Mystore håndterer i dag over 1500 nettbutikker med løsninger for både netthandel og fysisk handel. Selskapet forventer å vokse fra 25 ansatte til 45 ansatte i løpet av 2017. Rundt 10 av disse skal ansettes på Oslokontoret.

Daglig leder Yngve Larsen uttaler at det føles naturlig å etablere et Oslokontor nå.

- Bransjen har utviklet seg og våre kunder forventer mer av oss og våre løsninger nå enn noen gang. For å komme tettere på markedet, og våre kunder, etablerer vi oss nå i Oslo. Mystore leverer ikke bare nettbutikkløsninger, men har også inntatt datakassemarkedet med skybaserte datakasseløsninger. Våre skybaserte datakasseløsninger har blitt en stor sukesss og for å møte etterspørselen søker vi nå flere medarbeidere i Oslo.

Larsen uttaler også at de i løpet av kort tid kommer til å utlyse stillinger, og første stilling ut er teamleder for Oslo kontoret.