Nyheter

consignor

6 nøkkeltall alle logistikk- og lagersjefer må kjenne tilPARTNERNYTT: Hva er de viktigste faktorer å optimere og måle på, når du sender pakker fra ditt lager? Consignor har spurt eksperter til råds.


Dette er et annonsebilag fra Consignor publisert etter gjeldende retningslinjer.

Prossesen bak en forsendelse kan splittes opp i flere deler, som hver især kan måles og optimeres. KPI’er (Key Performance Indicators) er målsetninger som en medarbeider eller en avdeling kan arbeide etter.

Consignor har spurt eksperter om hvilke KPI’er som er verdifulle og måle, når du vil optimere forsendelses- og leveringsprosessenei din virksomhet. Her er deres svar.

1. Plukking

Prossesen ved plukking av varer kan deles opp. Du kan dermed påvirke den samlede hastigheten ved å optimere hver enkelt del. Plukkehastighet avhenger derfor av flere faktorer: hvordan ordrelisten er utformet i forhold til produkternes plassering på lageret, tid avsatt til plukking av varer, størrelsen på produktene som skal plukkes, samt om plukkingen foregår med roboter eller mennesker. En KPI for plukkehastighet kan derfor variere mye. Et konkret eksempel på en KPI for et lager med 250 000 forskjellige mindre varer kan være å plukke 30-60 ordrelinjer per person per time. (Transport Director, Fredrik Krysén, Aditro Logistics)

2. Etiketter

Når din pakke skal merkes med den korrekte transportetiketten, kan du øke hastigheten på flere måter. For det første er integrasjon og gjenbruk av data fra backend-systemene viktig, da du sparer tid i forhold til manuell inntasting av opplysninger. Du sparer også tid ved å automatisere valg av fraktmetoder gjennom et regelsystem. Når alt er satt korrekt opp må det max. ta 1 sekund fra orderen er scannet og hentet fra annet system til fraktetikettten er printet. Slik er det ikke alle steder, så mange ville kunne oppnå en markant optimering ved å automatisere dette.  (Konserndirektør, Steffen Pasgaard, Consignor)

3. Pakking

Det går raskere å pakke en forsendelse når emballasjen har en optimal størrelse til det spesifikke produktet. Derfor kan det ofte lønne seg å velge en dyrere pappeske, hvis det betyr en hurtigere pakking og dermed en tids- og lønnsmessig besparelse. I det hele tatt gjelder det å få optimert sin emballasje best mulig. Bruker man strekkfilm på en strekkfilmsomvikler, kan man ofte gå ned i tykkelse på strekkfilmen, hvilket gir et lavere forbruk og samtidig flere meter på rullen. Det betyr færre rulleskift på maskinen, og dermed kan man bruke tiden på andre opgaver. (Salgs- og marketingdirektør, Michael Simonsen, STOK Emballage K/S)

4. Sporing

80-90 % av kundeopplevelsen avhenger av leveringen, og her er transparans og levering i rett tid essentielt. Derfor er det viktig, at du enkelt og hurtig kan spore forsendelser, når kunder ringer for å høre forsendelsesstatus på deres pakker. Vi har redusert kundebehandlingstiden fra cirka 70 sekunder til 15 sekunder, når kundeservice skal spore pakker for kunder, da vi nå gjør det i en online portal, som løpende oppdateres med de forsendelser, vi produserer. Dermed kan vi hele tiden spore pakker ved å logge på portalen online uten å forstyrre de forskellige transportørene, da alle forsendelsesnummerne er i ett samlet system. Kunderne kan også selv spore deres pakker i portalen. (CEO, Jesper Hvejsel, Firtal)

5. Leveringstid

Geografi og service spiller inn på leveringstiden på dine forsendelser. Store avstander tar 2-7 dager, mens timelevering i hovedsak har blitt et tilbud i byområder, hvor lagerplasseringen muliggjør dette. Leveringstiden er et parameter, som får stadig større fokus – og flere transportører posisjonerer seg med nye tjenester knyttet til nettop leveringstid. Når man bruker leveringstid som konkurranseparameter, er det viktig at man også måler på effekten av sitt valg: Levering til rett tid er en viktig KPI for alle avsendere – i særdeleshet, når man har avgitt et løfte til mottageren om å levere indenfor en bestemt tidsramme. KPI for on-time levering skal derfor naturligvis være så tett på 100% som mulig. (Konserndirektør, Steffen Pasgaard, Consignor)

6. Returtid

Attraktive returmuligheter samt enkel og effektiv returhåndtering på lageret er viktig. Når vi mottar returvarer på lageret, registrerer vi med det samme varen med få klikk og bruker fakturanummeret til å identifisere orderen i en returportal. Både kunder og kundeservice kan spore returvarer i portalen. Når kunder printer returetikketter på vår hjemmeside, fyller de ut et skjema for, hvorfor varen skal byttes (for eksempel feil størrelse, kreditering eller reparasjon). På den måte kan vi raskere håndtere returforsendelsen, og kunden får hurtigere behandling. Det går maksimalt to dager fra vi har mottatt returvaren på lageret, til kunden får tilbakebetaling. Generelt er det viktig å holde antallet returforsendelser på et minimum ved hjelp av gode produktbeskrivelser, produktvideoer, størrelsesguides og FAQ. (E-commerce Manager, Jonas Larsen, Friluftsmagasinet)

_____________________________

Fakta

  • Aditro Logistics er Nordens største transportøruavhengige 3PL-aktør.
  • STOK Emballage K/S er eksperter på emballasje og pakkemetoder.
  • Firtal kjøper og driver nettbutikker. De eier i i dag 9 nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark.
  • Friluftsmagasinet er Norges største nettbutikk inne friluftssegmentet.
  • Consignor utvikler Delivery Management software til effektive og enkle forsendelsesprosesser i nettbutikker og logistikvirksomheter.

Publisert: 28. februar 2017