Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

3700 selskaper gikk konkurs - «flere konkurser framover»

Brit Elise Melhus, analytiker
Julius Gunnilstam
julius@ehandel.se

«Et mer normalt nivå.»

ANNONSE

I året som nettopp har gått gikk over 3 700 bedrifter konkurs, en økning på 11,6 prosent sammenlignet med 2021. Konkursene økte i alle måneder i 2022 bortsett fra april. Dette viser konkursstatstikken til Dun & Bradstreet.

Konkursene fortsatte å øke i desember, denne måneden med 10,4 prosent flere konkurser enn i samme måned i fjor. Antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene gikk imidlertid ned med hele 43,8 prosent i desember og 8,9 prosent for året som helhet.

Selv om antallet konkurser har vært økende gjennom året og er dramatisk for enkelte bransjer, er antallet konkurser ikke på et voldsomt høyt nivå hvis vi sammenligner med tidligere år. Konkurstallene gikk mye ned i pandemiårene 2020 og 2021, og AS Norge-tallene våre viser at norsk næringsliv aldri har hatt høyere resultatgrad enn i 2021, som er året vi sammenligner konkurstallene med. Antallet konkurser i 2022 er derfor på et mer normalt nivå enn i fjor, men vi ser at det nå er flere større bedrifter som nå går overende, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Verst har det gått utover hotell og restaurantbransjen som har en konkursøkning på 34,7 prosent for året, og hele 68,2 prosent i desember.

Skal vi se inn i 2023 er optimismen i store deler av næringslivet på et svært lavt nivå. Høyere priser på innsatsfaktorer, økt inflasjon, høyere rente og økte skatter gjør sitt til det. Det reduserer investeringsviljen og vil også medføre flere konkurser framover, sier Brit Elise Melhus.

Konkurser og tvangsavviklinger per bransje, året 2022

Bransje
Konkurser Tvangsoppløst
Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr
Jordbruk/Skog/Fiske 48 43 11,60% 28 23 21,70%
Industri 156 137 13,90% 55 65 −15,40%
Bygg/Anlegg 1 102 1 061 3,90% 284 302 −6,00%
Engro/Agentur 189 151 25,20% 96 106 −9,40%
Detaljhandel 448 383 17,00% 146 195 −25,10%
Hotell/Restaurant 373 277 34,70% 81 91 −11,00%
Transport/Lagring 255 270 −5,60% 68 80 −15,00%
Eiendom 107 133 −19,50% 117 115 1,70%
Tjenesteyting 688 571 20,50% 295 346 −14,70%
Andre 354 306 15,70% 286 276 3,60%
Totalt 3 720 3 332 11,60% 1 456 1 599 −8,90%

Del artikkel: