Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

3000 beacons på plass i Norge

Ole Martin N. Evensmo

Nye tall viser at det allerede er 3000 nettvarder eller beacons utplassert i Norge som sender informasjon til mobiltelefoner i nærheten.

ANNONSE

Totalt i verden finnes det nå 700 000 nettvarder, hvorav 3000 av dem altså er i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene er hentet fra databasen Proxbook som er utviklet av det norske selskapet Unacast. Tallene må dog brukes med en viss forsiktighet da kun halvparten av selskapene som leverer beacons har registrert seg i databasen. Blant selskapene som har testet beacons i Norge er Netcom som omtalte Beacontesten som en suksess.

Ifølge analysebyrået Allied Business Intelligence vil det være 60 millioner nettvarder innen 2019. De estimerer også at nettvarder vil være en drivende faktor i én promille av alle kjøp i USA i inneværende år, mens andelen vil tidobles til én prosent i 2016. Det kan høres lite ut, men i det gigantiske amerikanske markedet tilsvarer dette 44 milliarder dollar.

Nettvardene kan ha en rekke anvendelsesområder:

 • Automatisk innsjekking på hotell og fly.
 • Veiviser inne i store bygg som kjøpesenter, sykehus og flyplasser.
 • Automatisk kontroll av billetter i kollektivtrafikken.
 • Oppdatering ved eventuelle forsinkelser i kollektivtrafikken.
 • Kunnskap om kundenes bevegelser i butikk.
 • Ved salg på nett, kan kunden spores tilbake til fysisk butikk om kunden har besøkt dette først og butikken kan belønnes deretter.
 • Utdeling av kupongkoder.
 • Automatisk oppdatering av lojalitetsprogram, for eksempel hver 10. kaffe gratis.
 • Markedsundersøkelser etter at kunden har forlatt butikken.
 • Online markedsføring etter besøk i butikk basert på atferd i butikken (retargeting)

Ulrik Prøitz i selskapet Fluxloop som bistår selskaper med å utnytte beacons, påpeker i blogginnlegget Proximity og forskjellene mellom GPS, Wifi, NFC, RFID og beacons, at det finnes flere typer proximityteknologier som alle har sine styrker og svakheter:

 • GPS: Global Positioning System baserer seg på satelitter og dekker i praksis dermed hele verden. Den største svakheten er at teknologien fungerer dårlig innendørs og har lav nøyaktighet sammenliknet med annen teknologi.
 • Wifi: Ved å tilby kundene tilgang til gratis nett, får tilbyder av dette mye nytte informasjon om kundene.
 • NFC: Near Field Communication er ingen ny teknologi, men har fått mye oppmerksomhet her i Norge etter at Apple valgte denne teknologien for Apple Pay. Norske ValYou brukes også NFC.
 • RFID: Radio Frequency Identification benyttes ofte til å lokalisere og følge fysiske produkter som fraktes fra et sted til et annet.
 • Beacons: Beacons eller nettvarder er egentlig bare en liten enhet som sender ut sin ID som radiobølger. Det er derimot i mobiltelefonens operativsystem og mobilapplikasjoner de avanserte løsningene ligger. Dersom telefonen kjenner igjen ID-en fra en beacon, gir operativsystemet beskjed til mobilapplikasjonene som ”eier” beaconet at nå er beacon med ID X i nærheten (det kreves med andre ord en nedlastet app og blåtann/bluetooth for å kunne dra nytte av beacons) og mobilapplikasjonen utfører det oppdraget den er instruert til å gjøre. Det kan være å vise en pushmelding til brukeren eller ikke gjøre noe annet enn å registrere at man har vært i nærheten av beacon X. Man kan også gi beskjed til nærmeste informasjonsskjerm eller reklameskjerm at nå skal innhold på skjermen tilpasses til kunden som befinner seg i umiddelbar nærhet.

(Foto: @ Jonathan Nalder, via Flickr /  Lisens CC BY 2.0. Bildet viser iBeacons som er Apples egen løsning)

Del artikkel: