Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Alvorlig utvikling for norske nettbutikker: 2 av 3 kjøp fra utlandet

Netthandel

Nordmenn handler stadig mer  på nett, men en stadig mindre andel av pengene havner i norske nettbutikker. Se grafene norske nettbutikkeiere frykter.

ANNONSE

I 2015 ble det gjort 130 millioner kjøp på nett med norske bankkort, hvilket var en økning i antall transaksjoner fra 2014 til 2015 på 12,7 prosent. Av dette utgjorde kjøp fra utenlandske nettsider omtrent to tredjedeler av kjøpene, opplyser Norges Bank i rapporten Utviklingstrekk i kunderettet betalingsformidling – 2015 som Netthandel.no har fått tilgang til.

Skillet i denne oversikten går mellom .no-domener og alle andre domener, der alle andre enn .no-domener registreres som internettkjøp i utlandet, opplyser Norges Bank til Netthandel.no. 

Totalt sett handlet vi nordmenn på nett for 80 milliarder kroner, en økning i kroner på 16,9 prosent fra året før. Snittkjøpet var på 619 kroner. Tallene inkluderer både varekjøp og tjenestersom for eksempel reiser, hotell og streaming av musikk og film. Tallene sammenfaller dermed ganske godt med DIBS sin undersøkelse, der det fremkommer at nordmenn handlet for  78,1 milliarder kroner i 2015.


Netthandelen vokser raskt i Norge, men som det fremkommer av grafen over er det de utenlandske nettbutikkene som får en stadig større del av kaken.

Netthandelen vokser raskt i Norge, men som det fremkommer av grafen over er det de utenlandske nettbutikkene som får en stadig større del av kaken.

Kjøpene på nett utgjorde 6,7 prosent av alle kortkjøp i 2015. Målt kroner utgjorde nettkjøpene 11,1 prosent:


netthandel_statistikk_2

netthandel_statistikk_2

 

(Foto: Yay Images / fotomontasje)

Del artikkel: