Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SPONSET INNHOLD

Ny nettbutikk? Ta vare på det som fungerer, kast det som ikke konverterer!

Ny nettbutikk? Ta vare på det som fungerer, kast det som ikke konverterer!
Joachim Furuseth, Daglig Leder og Konverteringsspesialist hos konverteringsbyrået Right Brain, er nådeløs når det kommer til nettside- og nettbutikkprosjekter som påbegynnes uten data og innsikt. Bruk dataen du allerede har, oppfordrer han.

Fremdeles er det alt for mange som stoler på egen magefølelse, en designers personlige preferanse (objektiv mening/bias) eller ser på hva andre gjør/har gjort. Verden er i konstant forandring, og den digitale transformasjonen er tilstede hver dag - hele tiden! Men det er ikke dermed sagt at man ikke skal se på historisk data for å bevare de delene av en nettbutikk som faktisk er med på å bidra til en god kundereise og gode konverteringer. Prosjektet med re-design av både UX og det visuelle designet for Multicom er et godt eksempel på dette. I denne artikkelen deler Right Brain deler av prosessen de gjennomgikk for å få ønsket resultat for Multicom.

I samarbeid med det digitale byrået Ahlin skapte vi et nytt, helhetlig og mer kundefokusert webdesign til Multicom’s nettbutikk. Det hele startet med en grundig webanalyse og endte i en ny, og oppdatert, kundereise som økte salget deres med 14%.

Fortsett med de delene som fungerer

Etter en dataanalyse og oppsett av tracking på Multicom’s webside kunne vi evaluere hvilke deler som burde beholdes og hvilke som burde tas bort. Etter analysen ble det utformet wireframes med en ny brukeropplevelse (UX) og kundereise. Hvorpå det ble lagt et nytt design.

Gjennom å legge mye fokus på visuell hierarki og logisk navigering, gjorde vi det enklere for de besøkende å konvertere.

1. Analysearbeid før arbeid med wireframes og kundereise

Hele Multicom’s webside måtte ha en ansiktsløftning og da vi sto overfor en såpass stor re-design, var det viktig at vi gjorde et godt grunnarbeid. Vi gravde oss ned i data og begynte i det små å danne oss en idé om hvilke deler vi kunne beholde på nettstedet og hvilke som burde gjøres om.

Vi satte opp tracking i form av heatmaps. Dette for å få et grunnlag befestet i data, noe som førte til at vi igjen kunne ta datadrevne beslutninger. Vi oppdaget relativt fort (da Multicom har cirka 386 641 ulike produkter i sitt sortiment) at det var behov for å gjøre en vårrengjøring blant kategoriene.

For å finne hvilke kategorier som skulle følge med videre og vises, hvilke som skulle begraves og hvilke som skulle slås sammen, brukte vi Google Analytics.


Vi analyserte hvordan de besøkende beveget seg på websiden via heatmaps og fant ut av hvilke elementer som fikk fokus og hvilke som ikke fikk det.

Denne informasjonen tok vi med oss til tegnebrettet når det var på tide å starte opp med wireframes og kundereise. Under dataanalysen kunne vi også se et stort antall besøkende som besøkte websiden fra mobiler. Denne innsikten ga oss en ekstra grunn til å legge mye fokus på logisk mobildesign (og ikke bare gjøre desktop designet responsivt).

Skjermstørrelsene som ble brukt av Multicom’s besøkende, var også informasjon som kom godt med når vi tok frem wireframes. Fordi vi også fant ut hvor langt besøkende scrollet på de forskjellige skjermstørrelsene, ble det lettere å strategisk plassere viktige elementer og innhold.

2. Wireframes og kundereise

Etter dataanalysen var det tid for å lage wireframes, dvs. skjelettet, kundereise og brukeropplevelsen (UX) på nettstedet. Vi starter alltid med å lage wireframes på papir, og dette prosjektet var intet unntak.

“Man kan kalle wireframes for skjelettet i designet, og når man jobber med wireframes effektiviserer man designarbeidet. En wireframe er et low-fi designutkast og er derfor både tidsbesparende og enkelt å endre hvis du trenger å bytte spor underveis.”

Vi kikket over og planla kundereisen nøye for å sikre at utgangspunktet var så logisk som mulig. Vi planla også en sitemap. En av de største utfordringene i prosjektet var å få på plass bestillingsprosessen.Der trengte vi å finne en løsning som fungerte sammen med deres to Betalingsleverandører Santander og Afterpay. Vi måtte ha en løsning som var logisk for både påloggede besøkende og besøkende som ville handle som gjester. Det var viktig for oss å få med dette uten å påvirke brukeropplevelsen negativt.

Vi holdt tett dialog med de to betalingsleverandørene knyttet til hva som var mulig, og sammen fant vi gode løsninger som alle kunne være tilfreds med.

3. Kreativ og konverteringsfokusert design

Når alle wireframes var ferdig og godkjent var det på tide å starte med “kjøttet”, dvs. selve designet. I denne fasen jobbet vi mye med visuelt hierarki (den rekkefølgen besøkende tar inn informasjon) for å hjelpe besøkende med å navigere på websiden.

Hvis man enkelt og tydelig viser hvilke elementer som skal være i fokus, er det lettere for de besøkende å se hvilken informasjon som er klassifisert som primær og sekundær. Noe som også hjelper de besøkende med å navigere rundt. Resultatet ble et moderne, rent og datadrevet design basert på faktiske data fra Multicom’s besøkende.

Resultatet

Den nye nettsiden ble lansert i mars 2019 og vi kunne raskt se gode resultater i både omsetning og antall transaksjoner. Den største økningen i salget var (ikke helt overraskende) hos mobilbesøkerne.

Vi kunne faktisk se at transaksjoner fra de mobile besøkerne hadde økt med hele 66% sammenlignet med året før!Startside Multicom UX design | Right Brain

Et annet interessant funn etter lanseringen var at den gjennomsnittlige tiden de besøkende brukte på nettstedet hadde økt med 13%. Det kan tolkes som om det nye webdesignet motiverte besøkende til å bli lenger.

Vi kunne imidlertid se at det hadde vært en nedgang i konverteringsfrekvensen med 7%. Mange synes kanskje dette er dårlige nyheter, men en lavere konverteringsfrekvens betyr ikke alltid at det har gått dårlig.

Multicom, kundereise, ux og wireframes | Right Brain

For Multicom hadde nedgangen i konverteringsraten ingenting å gjøre med en nedgang i antall transaksjoner eller salg. Tvert imot. For Multicom betydde lanseringen en økning i transaksjoner med 24% og en økning i salget på 14%.

Husk at konverteringsraten bare er en prosentuell andel som er basert på antall transaksjoner delt på antall økter.

Oppsummering

  • 14% økt salg
  • 13% lengre tidsforbruk på websiden
  • 7% nedgang i konverteringsraten
  • 24% økning i antall transaksjoner på alle enheter
  • 66% økning i mobiltransaksjoner

Hva sier Multicom selv om prosjektet:

«Vi opplevde kundereisen med Right Brain som meget spennende og belærende. Det er klart at vi fikk oss noen a-ha opplevelser underveis, men vi fikk også bekreftet flere ganger at vår tidligere butikk fungerte bra på mange punkter, bortsett fra at designet var utdatert.

Vi opplever Right Brain som et selskap med høy kompetanse og dyktige medarbeidere, og vi er meget fornøyd med måten de har løst designoppgavene på.»

Tron Atle Løvig, Daglig Leder i Multicom

Om Multicom

Multicom er en av Norges største og eldste nettbutikker innenfor forbrukerelektronikk med spesielt fokus på stasjonære og bærbare gaming PC. I 2018 omsatte Multicom for over 180 millioner. Nettbutikken eies av Multicom Group AS som også drifter nettbutikkene ELdirekte og Multitrend.no

Har du behov for hjelp til å oppdatere UX, webdesign, eller din kundereise på en kontrollert måte? Ta kontakt med oss på hei@rightbrain.no.

Del artikkel: