Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Avlyser festen for svenske netthandlere

Ole Martin N. Evensmo

Svenske nettbutikker følger nøye med på debatten om tollfrigrensen i Norge som kanskje økes fra 200 til 400 kroner. Mye tyder på at en eventuell økning ikke blir den gavepakken svenskene hadde håpet på.

ANNONSE

Det er Ehandel.se som har fått tilgang til en intern e-post som Brings svenske sjef Esa Tielinen har sendt til sine svenske kolleger som jevnlig får spørsmål om hvordan en eventuell økning av tollfrigrensen vil påvirke svenske nettbutikker.

- En utenlandsk netthandler som har etablert seg i Norge, enten gjennom ombud, filial eller aksjeselskap betraktes utelukkende som salg i Norge. Et slikt selskap kan ikke, uansett hvor lageret er eller hvor varene sendes i fra, velge momsfritt salg under tollfrigrensen, uansett om den er på 200 eller 400 norske kroner. Med andre ord er en eventuell økning av tollfrigrensen i Norge snarere til en viss grad en trussel enn en mulighet for e-handlere som satser på de norske konsumentene, akkurat som for den norske detaljhandelen uansett salgskanal.

Det finnes riktignok en viss mulighet for svenske nettbutikker.

- En tollfrigrense gjelder kun for utenlandske nettbutikker som selger varer til Norge. Utenlandske e-handlere har verken filial, ombud eller datterselskap i Norge, ei heller .no-adresse eller en kundeatferd som kun henvender seg mot norske konsumenter. Utenlandske e-handlere har ikke priser i NOK eller et kundetilbud som kun henvender seg mot norske konsumenter. Eventuelle returer skal sendes til utland. Det er ei heller å anbefale for en utenlandsk e-handler å dele opp en ordre slik at det blir to eller flere forsendelser med en verdi, hver for seg, under tollfrigrensen. Klarer man alle disse punkter finnes det åpenbare muligheter i en eventuell økning av tollfrigrensen.

I e-posten blir det påpekt at en økning av tollfrigrensen kun er et forslag og enn så lenge ikke er vedtatt.

Også Distansehandel Norge har tidligere vært ute å avvist muligheten for at norske nettbutikker ved en eventuell økning av tollfrigrensen, kan flytte sin virksomhet til Sverige.

Del artikkel: