Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Bærekraft som lønnsom forretningsmodell

Bærekraft som lønnsom forretningsmodell
Refurbs eiere: Peter Hove, Ulrik Hjul Andersen og Martin Bjørn Mikkelsen
Foto: Refurb
Louise Sverdrup

Refurb – En foregangsbedrift innen sirkulær økonomi

ANNONSE

Gjennom de siste årene har datamaskiner falt jevnt i pris samtidig med at de har blitt raskere og har fått mer minne. Dette har gitt næring til bruk-og-kast-tankegangen som i årevis har preget forbruksvanene til mange mennesker.

Det har blitt helt normalt å bytte ut datamaskinen hvert tredje år og telefonen enda oftere. Det har betydd at en stor del av datamaskinene våre bare er i bruk en brøkdel av den tiden de har potensial til og raskt blir en del av det elektroniske avfallet som hoper seg opp med alvorlig miljøpåvirkning til følge.

Elektronisk avfall utgjør bare få prosent av Norges samlede avfallsmengde, men det er akkurat denne typen avfall som gjør aller mest skade på miljøet vårt. Størstedelen av de farlige stoffene i avfallet vårt stammer fra datamaskiner, telefoner og annen elektronikk.

For de 3 danske gründerne Peter Hove, Martin Bjørn Mikkelsen og Ulrik Hjul Andersen var det derfor opplagt å se på mulighetene til å basere en bedrift på gjenbruk av datautstyr. Dette førte på våren 2008 til opprettelsen av bedriften Refurb.

– Vi kjøper økologisk mat og hyller organisasjoner som jobber for mindre matsvinn. Vi resirkulerer våre plastflasker og har handleposer laget av stoff. Men hva med din iPhone og din bærbare PC? Elektronisk avfall og nyproduksjon av elektronikk er noe av det som forurenser aller mest, sier adm. direktør i Refurb, Ulrik Hjul Andersen.

Sirkulær økonomi

Utgangspunktet for Refurb sin forretningsmodell er de mange tonn datautstyr som hvert år blir «pensjonert» før tid.

Refurb kjøper opp brukte datamaskiner, nettbrett og telefoner fra andre bedrifter og det offentlige og avverger på denne måten at utstyret havner i den enorme haugen av elektronisk avfall. I stedet blir det kjøpte utstyret «refurbished» og solgt videre.

En annen miljømessig gevinst er en reduksjon av behovet for produksjon av nytt datautstyr, en prosess som krever mange ressurser og resulterer i stort CO2-utslipp.

Null elektronisk avfall

98% av det brukte datautstyret Refurb kjøper opp, blir gjenbrukt – direkte eller som enkeltdeler.

De resterende 2% blir sendt til gjenvinning der så mye som mulig blir skilt fra hverandre og smeltet om for deretter å inngå i produksjon av nye varer – som Refurb kanskje får mulighet til å kjøpe og selge videre et par år senere.

Alt datautstyret som Refurb kjøper opp, inngår altså i et ressurskretsløp i stedet for å nøye seg med en enkeltbillett til forbrenningsanlegget.

– Det har stort miljømessig potensial hvis vi sammen kan få mer elektronikk inn i en sirkulær økonomi og derved redusere belastningen på jordens ressurser, sier Refurbs markedssjef Peter Hove.

Refurbishing-prosessen

Når en brukt datamaskin ankommer til Refurb, går den gjennom følgende prosess:

 1. Anonymisering: All merking blir fjernet slik at man ikke kan se hvem som tidligere har eid datamaskinen. Eventuell tyverimerking blir også tatt bort.
 2. Vurdering av fysisk stand: Den fysiske standen til datamaskinen vurderes bl.a. ut fra graden av slitasje og eventuelle riper og skrammer.
 3. Sletting: Først fjernes all programvare og alle brukerdata fra datamaskinen. Deretter blir hele harddisken slettet ved hjelp av programvaren Blanco som er markedsledende innen programvare for permanent datasletting. Slettingen foregår i et spesielt sikret område og kan ta alt fra 20 minutter til 7 timer.
 4. Maskinvaretest: Når alle data har blitt slettet fra datamaskinen, installeres det nyeste operativsystemet for å teste om komponentene til datamaskinen fungerer etter hensikten, og det blir foretatt en visuell skjermtest for å avsløre eventuelle pikselfeil.
 5. Kategorisering: Ut fra maskinvaretesten og vurderingen av den fysiske standen blir datamaskinen kategorisert som grade A, B eller C.
 6. Nullstilling: Operativsystemet slettes, og datamaskinen blir lagt i sitt eget lille rom på lageret.
 7. Innvendig rengjøring: Når en datamaskin har blitt bestilt av en kunde, blir den først gjort grundig på innsiden.
 8. Tilpasning: Hvis kunden har kjøpt ekstra datautstyr som f.eks. mer RAM eller en større harddisk, blir disse komponentene byttet ut slik at datamaskinen får de ønskede spesifikasjonene.
 9. Installering: Det nyeste operativsystemet og de nyeste driverne blir installert på datamaskinen slik at den er klar til å bli tatt i bruk.
 10. Funksjonssjekk: Mus/styreplate, tastatur og batteri sjekkes for å sikre at alt fungerer som det skal.
 11. Utvendig rengjøring: Til slutt blir datamaskinen gjort ren utvendig, og den pakkes i en kasse og sendes til sin nye eier.

Kvalitet og garanti

Mange større bedrifter bytter ut datautstyret deres med bare 2-3 års mellomrom. Ofte dreier det seg om datamaskiner som befinner seg i den beste enden av skalaen og som derfor har mange gode år igjen.

– Man kan vel litt populært si at datamaskiner i dag kan mye mer enn de fleste brukere har behov for. En to år gammel businessline-PC klarer kanskje 80% av det de nyeste datamaskinene kan. Men den koster kun det halve. Sammenlignet med datamaskiner man kan kjøpe på knalltilbud i de store kjedebutikkene, er kapasiteten og kvaliteten til businessline-datamaskinene markant bedre, forteller Ulrik Hjul Andersen.

Hos Refurb er man så sikker på kvaliteten av det gjenbrukte utstyret at man har doblet lengden på garantiperioden.

Etterspørsel og potensial

For 10 år siden var det de færreste som overveide å kjøpe en brukt datamaskin, men siden har et økende antall dansker og nordmenn fått øynene opp for fordelene med å kjøpe brukt datautstyr.

Dette merker man tydelig hos Refurb som akkurat nå selger mer enn noensinne før. Det pågående julesalget kommer til å sette et flott punktum for 2018 med minst en dobling sammenlignet med fjorårets julesalg.

Den økende etterspørselen på brukte datamaskiner og mobiltelefoner har gitt Refurb en ny utfordring: De har ganske enkelt vanskelig for å skaffe nok varer hjem.

Det skyldes blant annet at mange bedrifter ennå ikke har overveid å selge sitt brukte datautstyr til bedrifter som Refurb siden man ikke føler seg sikker på at data blir 100% slettet før enhetene blir solgt videre. Men ifølge Peter Hove trenger man ikke bekymre seg om dette.

- Du kan være fullstendig sikker på at datamaskinen din blir slettet og at dataene dine ikke havner feil sted. Vi sletter alltid enhetene, også selv om kunden kanskje selv har gjort det, forteller han.

Klarer man å vinne bedriftenes tillit til den sikkerhetsmessige side av IT-gjenbruk, ligger store potensialer klar og venter på å bli utnyttet.

En bedrift i vekst

Siden Refurb ansatte sin første medarbeider i 2010 har bedriften hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på nesten 100%. Medarbeiderstaben har løpende blitt utvidet og teller i dag litt over 50 personer.

Del artikkel: