Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Dagligvare-utvalg får kritikk av nettmat-gründer

Dagligvare-utvalg får kritikk av nettmat-gründer
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og butikksjef Katrine Madsen for Kiwi Hovinveien i Oslo.
Foto: Trond Viken, NFD
therese.karlsrud.haugen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, der en ny arbeidsgruppe skal se nærmere på virkningen.

ANNONSE

Regjeringen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser, men sjef og gründer av Kolonial.no er ikke tilfreds med utvalget. Han mener det skulle vært mer balansert. 

Arbeidsgruppen består av Tore Nilssen, professor ved Universitetet i Oslo, Espen R. Moen, professor ved BI og Tommy Stahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, som tidligere skal ha uttalt seg kritisk mot å gripe inn i dagligvarekjedenes forhandlinger.

- Jeg synes det er svært bekymringsverdig at man har valgt ut en forsker som Tommy Gabrielsen som tidligere har gjort oppdrag for de store dagligvareleverandørene, for å motarbeide strammere håndheving. Han har også uttalt seg sterkt imot hardere inngripen, sier Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas, til E24

LES OGSÅ: Kolonial.no ble truet av nettavis

Vil ha forbud 

Mulige restriksjoner kan være et generelt forbud mot prisdiskriminering, forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt andre former for restriksjoner arbeidsgruppen mener kan være aktuelle.

Munthe-Kaas har i likhet med Rema uttalt at han er positiv til et forbud mot prisdiskriminering, da han mener det ville gjort det lettere for Kolonial.no å konkurrere mot de store og at prisene ellers i dagligvaremarkedet ville gått ned. 

Norgesgruppen mener på sin side at prisene vil gå opp dersom leverandørene ikke kan tilby ulike priser til dagligvarekjedene. 

LES OGSÅ: 350-kronersgrensen forsvinner - erstattes av ny tollgrense for klær

- Skal vurdere alle sider av saken

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa i forrige uke at han er trygg på den nye arbeidsgruppen til å levere en god vurdering. 

- Arbeidsgruppen har solid kompetanse på konkurranseøkonomi. Jeg er trygg på at de vil levere en god og grundig vurdering, sa Røe Isaksen, i en pressemelding.

I forbindelse med dette arbeidet innhenter departementet også en utredning av årsaker til mulige forskjeller i innkjøpspriser. Utredningene skal blant annet bygge videre på Konkurransetilsynets nylige kartlegging av dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Med dette skal regjeringen bli rustet til å beslutte hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.

- Vi er opptatt av å vurdere alle sider av saken. Det er derfor lagt stor vekt på at arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i de ulike innspillene som har kommet fra bransjen, sier næringsministeren.

Fristen for overlevering av arbeidsgruppens rapport er 17. januar 2020.

Del artikkel: