Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

De ivrigste på nettet handler mest på nettet

Netthandel

Det er en klar sammenheng mellom de som bestiller varer på nettet og hvor mye tid de bruker på internett. Det skriver Jacob Falck.

ANNONSE

85 % bruker nettet daglig og hele 95 % har tilgang.  81 % har smarttelefon, 58 % har brett (tablets) og så mange som 63 % er daglig på Facebook ifølge nye tall TNS Gallup.

Tall som nylig er publisert i Forbruker & Media (TNS Gallup) for befolkningen over 18 år viser at hyppigheten på bestilling av varer på nettet øker sterkt og nå er det hele 34,3 % som handler månedlig eller oftere.


Bestiller varer på net

Bestiller varer på net

Bestilling av reiser og billetter har vært en viktig læringsarena, men det er nok nettbankene som har bevist forbrukeren at de kan stole på nettet. Imponerende at hele 68,4 % er inne i sin nettbutikk minst en gang pr uke.


Hyppighet

Hyppighet

Det er en klar korrelasjon mellom de som bestiller varer på nettet og deres daglige tidsbruk på internett.


Tidsbruk på nett

Tidsbruk på nett

Andelen som ikke bestiller varer på nettet er fortsatt i sterk nedgang.


Nedgang i antall som ikke bestiller på nett

Nedgang i antall som ikke bestiller på nett

Det er 770.000 personer over 18 år som ikke bestiller varer på nettet. Halvparten av de som aldri bestiller varer på nettet er alders og uførepensjonister.  For de øvrige så er tallene høyest for de som ikke bruker PC i jobbsammenheng.


Ikke på nett

Ikke på nett


Pensjonister på nett

Pensjonister på nett

Det offentliges satsing på digital kommunikasjon og Digipost vil gi et nytt læringsløft og økt tidsbruk på nettet, og derigjennom økt netthandel.

Del artikkel: