Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Dette er de viktigste teknologi-trendene i 2016

Ole Martin N. Evensmo

Analyseselskapet Gartner har kåret de ti viktigste megatrendene innen IT i 2016. De fleste er svært relevante for netthandelsbedrifter.

ANNONSE

Gartner, det ledende selskapet på analyser og råd til verdens IT-kunder, presenterer det de mener blir de teknologiske megatrendene i 2016. Med denne listen, forteller Gartner til sine kunder og andre bedrifter hvilke store og langsiktige IT-trender som nå åpner muligheter og skaper utfordringer.

- Gartner's top 10 strategiske teknologitrender vil forme digitale forretningsmuligheter frem til 2020, sier David Cearley, vice president i Gartner i selskapets oppsummering.

Her er de ti temaene:

The Device Mesh: Betegnelsen Gartner bruker på nettverket av pc'er, mobiler, klokker, kunde-terminaler og sensorer som vil binde brukere og kunder sammen med bedriften. Bedrifter må ikke lengre tenke mobilsentrisk, man må tenke nettverk av enheter, skriver Gartner.

Ambient User Experience: Merkelappen Gartner har satt på det mange nettbutikker nok vil kalle omnichannel. Muligheten for å lage brukeropplevelser øker, men fokuset må ligge på å sy dem sammen og skape somløse opplevelser på tvers av sensorer, enheter, tid og rom, skriver Gartner.

3D-utskrift med nye materialer: Fallende priser og muligheter til å skrive ut fysiske produkter i nye materialer vil påvirke stadig flere bransjer og segmenter til neste år. Salget av 3D-skrivere til bedriftsmarkedet øker med 64 prosent til neste år, spår Gartner og understreker de økte mulighetene for å la kunder bestille skreddersydde produkter eller å lage produkter i lavt volum som blir for dyrt med tradisjonelle teknikker.

Information of Everything: Gartner har satt denne merkelappen på muligheten til å samle inn og kombinere store datavolum fra mange forskjellige kilder for å fremskaffe ny kunnskap.

Avansert maskinlæring: Deep learning neural nets, også kalt selvlærende systemer, blir stadig mer tilgjengelig og åpner nye muligheter for alle typer bedrifter til å samle og hente ut kunnskap fra sine datakilder. For manuell analyse er for dyrt, automatiser innsamling og analysen av komplekse data, er rådet fra Garter.

Autonome agenter og ting: I et høyst relevant råd til netthandelsaktører, påpeker Gartner at fremskritt i maskinlæring åpner muligheter for et spekter av både styring av maskiner og grensesnitt mot brukere. I tillegg mener Gartner at Google, Microsofts og Apple viser vei for alle med sine virtuelle assistenter. Bedrifter bør lage grensesnitt som tolker, forstår og hjelper kundene med å løse oppgaver i stedet for presentere grensesnitt med menyer, skjema og ikoner. Om fem år lever vi i en "post-app"-verden dominert av intelligente agenter, spår Gartner.

Adaptive sikkerhetsariktekturer: I et råd til blant annet nettbutikker, påpeker Gartner at en gjerde- og skanne-basert sikkerhetsartitektur ikke holder lengre etterhvert som stadig flere IT-systemer bruker og samarbeider med mange eksterne partnere. Man må legge mer vekt på å oppdage trusler og innbrudd og kunne håndtere disse fortere, skriver Gartner, trolig blant annet etter en rekke store IT-innbrudd i USA som først ble oppdaget etter lang tid.

Advanced System Architecture: Gartner mener store bedrifter bør utforske alternative prosessor-teknologier som GPUer og FPGAer.

Mesh App og Service Architecture: Bedrifter må ikke lengre planlegge lagdelte arikteturer, men nettverk av microservices, API'er og applikasjoner som kan bruke dem for å kunne skape sømløse og skalerbare kundeopplevelser.

Internet of Things plattformer: Internet of Things, sensorer som er koblet til nettet, åpner nye muligheter, men må organiseres og styre gjennom standarder og plattformer.

Del artikkel: