Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Disse bransjene er mest digitalisert

Ole Martin N. Evensmo

Nettbutikkene tar stadige større markedsandeler, men variasjonene fra bransje til bransje er stor. Se hvilke bransjer som er mest og minst digitalisert.

ANNONSE

Det er Virke som i sin årsrapport har satt opp en oversikt over hvor stor andel av det totale salget som nå skjer på nett.

Totalt anslår Virke at norsk netthandel utgjør om lag 5 prosent av den norske detaljhandelsomsetningen. Inkluderes tall fra utenlandske nettbutikker, slik at all handel av detaljvarer som skjer i Norge er med, blir andelen seg 6 prosent.

- At netthandelen vokser og utgjør en stadig større del av den totale detaljhandelen er det ingen tvil om. Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene i forhold til hvor mye av omsetningen som har flyttet over på nett. Mens netthandelen foreløpig utgjør en svært liten andel av den totale omsetningen i noen bransjer, som for eksempel dagligvarer, har andre bransjer gjennomgått store strukturelle endringer som følge av netthandel og digitalisering. Musikkbransjen, foto- og bokbransjen er eksempler på dette, skriver Virke i sin årsrapport.

Mest salg på nett finner vi i kategorien «Data, hjemmeelektronikk og hvitevarer». Her beregner Virke at 20-25 prosent av salget skjer på nett. Også bøker (i papirform og e-bøker) selges mye på nett; Virke anslår andelen til 18 prosent.

I kosmetikkbransjen og sportsbransjen er andelen noe mindre, nemlig 10 prosent. Innen mote anslås det at 7-8 prosent av skosalget og 7 prosent av klessalget gjøres på nett. Helt nederst på listen finner vi dagligvarer. Under 1 prosent av maten vår kjøper vi på nett.

Hele rapporten kan bestilles hos Virke

Del artikkel: