Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

«Ehandelsrapporten 2014» - innsikt eller selvfølgeligheter?

Netthandel

«Ehandelsrapporten 2014» har som mål å levere innsikt, og ikke selvfølgeligheter. Vår redaktør har lest den ferske rapporten. Her er hans dom.

ANNONSE

For den som ønsker å holde seg orientert om hva som skjer innen nordisk netthandel, så kan de mange rapportene som finnes på markedet være spennende lesning. Jeg tenker på rapportene som lages av bl.a Bring, PostNord, Virke, Distansehandel Norge og Dibs. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at kvaliteten på rapportene varierer; mye av innholdet er tabeller og grafer basert på markedsundersøkelser av ymse kvalitet.

Det er derfor godt å se at Posten Norge er sitt ansvar bevisst og i år presenterer en svært omfattende rapport basert på en webundersøkelse med vel 4000 respondenter fra hele Norden, intervjuer med vel 750 bedrifter og 30 dybdeintervjuer med netthandelseksperter. I tillegg har Posten Norge hentet inn tall fra betalingsleverandøren DIBS. Alt presentert i en oversiktlig rapport på 40 sider.

Last ned Ehandelsrapporten 2014 (pdf-fil)


Ehandelsrapporten

Ehandelsrapporten

Det er åpenbart at Posten Norge har lagt mye ressurser i årets rapport som har kundereisen før, under og etter kjøp som hovedtema. Konserndirektør Gunnar Henriksen i Posten Norges e-handelsdivisjon skriver i rapportens innledning: «Gjennom E-handelsrapporten vil vi gi nordiske e-handelsaktører mer kompetanse. For vårt mål er å bidra til at nordisk netthandel lykkes.»

Det er åpenbart at Posten Norge bygger sitt eget omdømme ved å lage en slik omfattende rapport, men mye arbeidet gagner utvilsomt også konkurrenter og andre på markedet. Økt kompetanse blant norske netthandlere bidrar til å utvikle markedet.

Innledningsvis skriver Gunnar Henriksen at de ønsker å gi leserne «innsikter, ikke selvfølgeligheter». I første del av rapporten er det mye kjent stoff:

  • Forbrukerne forventer både god produktinformasjon, enkle betalingsløsninger og gode leveringsmuligheter og vekter disse områdene omtrent likt. Man må altså være god på totalopplevelsen for å lykkes.
  • Det er ikke bare én kundereise, men mange.
  • Vi handler stadig mer på nett.
  • Finner og nordmenn handler mer utenlands enn våre danske og svenske naboer.
  • Handel med mobiltelefonen øker.

Den som stopper lesingen på side 28 vil nok føle at rapporten ikke bringer så mye nytt til torgs, men den som leser også de siste sidene vil kanskje få en vekker eller to. Rapportens siste del handler nemlig om hvilke netthandelstrender som vil påvirke nordiske forbrukere og netthandelsaktører i årene fremover. Kanskje ikke spesielt nytt, men presentert på en systematisk og oversiktlig måte:

1)      Komplekse kundereiser: Forbrukerne skiller ikke mellom digitale og fysiske kanaler, og kanalene virker sammen.

2)      Integrering av fysiske butikker og nettbutikk: Forbrukere skiller i liten grad mellom fysiske butikker og nettbutikker. De forventer å kunne handle hvor og når som helst, og på den måten som passer dem best. Rapporten fokuserer på de fysiske butikkenes muligheter som ligger i den digitale sfæren, men gjelder vel også like mye andre veien? Antall nettbutikker som åpner hentesteder, showrooms, fysiske butikker eller såkalte «pop-up-stores» er fortsatt lavt.

3)      Innsikt og analyse: Den som utnytter tilgjengelig data for å lære sine kunder å kjenne, får et klart konkurransefortrinn da de kan skape en mer personalisert kjøpsopplevelse. Å samle e-postadresser og sende alle kunder de samme tilbudene i ukens nyhetsbrev, er ikke lenger godt nok.

4)      Global e-handel: Netthandelen er internasjonal av natur, noe norske forbrukere har fått med seg. Ifølge E-handelsrapporten har nesten halvparten av alle nordmenn handlet utenlands i løpet av de siste 12 månedene. Blant norske nettbutikker er situasjonen helt annerledes. Kun 10 prosent av de norske bedriftene i undersøkelsen har planer om å satse utover Norges grenser. Dette er skremmende lave tall. Til sammenlikning planlegger 31 prosent av svenskene å satse utenlands.

Alt i alt synes jeg «Ehandelsrapporten 2014» er spennende lesning. Første to tredjedeler er stort sett kjent stoff, men det som gjør rapporten ekstra spennende er at man også har inkludert et eget avsluttende kapittel om trender. Den som skal lykkes i fremtiden tror jeg er den som forstår hvordan handelen utvikler seg, både i Norge og resten av verden. «Ehandelsrapporten 2014» bidrar her godt og bidrar til økt innsikt.

Helt til slutt vil jeg imidlertid komme med et lite hjertesukk. Er det riktig at det er leverandører som Bring, Google, DIBS, PostNord, Klarna og Nets som alene skal stå for tilnærmet all forskning innen norsk netthandel? Jeg har stor tillit til arbeidet som de nevnte aktørene legger ned, men de har alle sin agenda og sine vinklinger. Det skulle vært spennende å få organisasjoner som NHO og Virke mer på banen. Og sist, men ikke minst landets forskningsmiljøer, inkludert Handelshøyskolen BI, Norges Markedshøyskole og Norges Handelshøyskole. Nordisk netthandel er en skattkiste full av spennende skatter som bare venter på å bli oppdaget!

(Foto: Posten Norge AS)

Del artikkel: