Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Hvor mye handler nordmenn på nett? SSB: 21 milliarder - PostNord: 45,7 milliarder - Dibs: 32,6 milliarder

Hvor mye handler nordmenn på nett? SSB: 21 milliarder - PostNord: 45,7 milliarder - Dibs: 32,6 milliarder
Montage: PostNord / Statistisk sentralbyrå / Dibs
Magnus Hjelle
magnus@ehandel.com

Tallene for hvor mye nordmenn handler på nett spriker med flere titalls milliarder kroner. Vi har tatt en prat med de ulike rapportørene for å komme til bunns i hvorfor det er slik.

ANNONSE

Nylig kom resultatene fra den årlige netthandelsundersøkelsen til SSB. Den viste til at netthandelsbutikkene solgte for over 21 milliarder kroner i 2017, en vekst på 13,5 prosent fra året før.

Dette er vesentlig lavere enn PostNord og Dibs sine tall. Ifølge Dibs sine tall er tallet 32,6 milliarder kroner, og for Postnord er tallene 45,7 milliarder kroner. 

Tallene spriker med flere titalls milliarder

SSB sitt estimat er altså mer enn 20 millarder kroner lavere enn PostNord sine tall.

Trude Melby Bothner fra SSB sier til eHandel.com at foretakene må være registrert med en avdeling i Norge for å bli med i statistikken. 

- Jeg har ikke lov til å si noe om spesifikke aktører er med, men noen er det og andre ikke. Dette avhenger av hvordan de er registrert i vårt register, foretakene må ha en avdeling med norsk forretningsadresse for å bli med i statistikken.

Ifølge Bothner er kjedenes nettbutikker godt representert i statistikken.

- Kjedenes nettbutikker er godt representert i tallene, da svært mange kjeder leverer omsetning per butikk månedlig til SSB og blir gjenbrukt i denne statistikken. Det samme gjelder for store netthandelsaktører som ikke er kjede, men som leverer tall til detaljomsetningsindeksen via skjema. For virksomheter som er knyttet til et foretak med flere andre virksomheter, men som ikke rapporterer via detaljomsetningsindeksen, bruker vi virksomhetens andel av omsetningen i den årlige strukturundersøkelsen, som en fordelingsnøkkel.

- Jeg er trygg på at tallene som gis ut er et godt bilde på netthandelen i norske nettbutikker, men kan ikke si noe om andelen som er estimert, sier Bothner.

Netthandelsstatistikken kan altså avvike noe fra det som faktisk blir handlet fra netthandel av nordmenn, da mange nordmenn i dag handler varer fra utenlandske aktører som ikke har en avdeling i Norge. Bothner er enig i at dette er en interessant statistikk som bør tas tak i. 

- Jeg er helt enig i at dette er svært interessante tall, som burde vært dekket i en heldekkende netthandelsstatistikk, sier hun. 

- PostNord tar utgangspunkt i hva som faktisk handles

Kommunikasjonssjef Bjørn Thorvaldsen i PostNord, sier til eHandel.com at PostNord tar utgangspunkt i hva konsumentene faktisk har handlet på nett.

- Tallene til PostNord tar utgangspunkt i hva konsumentene faktisk har handlet på nett. Dessuten omfatter også PostNords tall hva forbrukerne har handlet på nettet fra utlandet, noe som jo i 2018 er en betydelig andel av den totale netthandelen.

- «Netthandelen i Norden» fra PostNord er basert på forbrukerundersøkelser som er gjennomført månedlig i Sverige, Danmark, Finland og Norge med tilsammen 92 656 respondenter. Her definerer vi netthandel som salg av varer via nettet som leveres hjem, til et utleveringssted eller hentes av kunden i butikk, på lager eller fra et utleveringslokale.

- Handelen nærmer seg en situasjon der all handel skjer på nett

Dibs har også et lignende syn på statistikkene. Head of Sales i Norge, Johanna Tell, sier til eHandel.com at tallene til SSB er interessante. 

- SSB leverer interessante tall om den kraftig økende netthandelen av varer i Norge, selv om de måler på en annen måte enn hva vi selv gjør i vår rapport «Norsk E-handel 2017». Tallene peker blant annet på at vi nærmer oss en situasjon der all vekst i handelen kommer til å skje på nett, og de fysiske butikkenes vekst kommer til å stå stille og minske på sikt. Det er en utvikling som allerede har hendt for eksempel Sverige. Dette stiller ekstra store krav til detaljhandelen i Norge, som kun ligger etter USA når det gjelder butikker per innbygger.

Ifølge Tell fanger ikke SSB opp alle tallene fordi de måler virksomheter som er registrerte i visse bransjer. 

- At tallene fra vår rapport «Norsk E-handel 2017» - som vi har gjort hvert år siden 2007 - er endel større når det gjelder netthandelens størrelse handler trolig om målingsmetoden som SSB benytter. De måler omsetningen eksklusive moms, og det virker som også de måler virksomheter som er registrerte med visse næringsgruppekoder, som gjør at de ikke fanger opp all netthandel av varer.

Videre legger Tell til at Dibs' rapport også måler reiser og tjenester. Dette er riktignok utenom de nevnte 32,6 milliardene. Samlet sett handlet nordmenn i fjor varer og tjenester på nett i fjor for vel 105 milliarder kroner, ifølge Dibs sine tall. 

- Vår undersøkelse går ut fra at forbrukerne oppgir forbruk, og vi tar også hensyn til hvordan omsetningen ser ut i de tusentalls butikker som benytter Dibs' betalingsløsning i Norge. Vår rapport måler også netthandelens størrelse når det gjelder reiser og tjenester.

Det ser dermed ut til at de ulike aktørene måler ulike tall basert på ulik målingsmetode. Dette forsterker Trude Melby Bothner fra SSB sitt poeng: Det hadde vært interessant med en heldekkende netthandelstatistikk. Nå gjenstår det at aktørene går sammen, slik at en slik måling kan gjennomføres uten større hindringer. 

Del artikkel: