Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Endrer ikke tollfrigrensen

- Vanvittig vekst
Foto: Yayimages
Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Regjeringen hever ikke grensen for hvor mye norske forbrukere kan handle for i utenlandske nettbutikker, uten å betale toll og merverdiavgift. I alle fall ikke i 2014. Det hevder Dagens Næringsliv.

ANNONSE

Høyre og FrPs regjeringsplattforms står det at Regjeringen vil «redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået». Et av tiltakene som trekkes frem er å «heve grensen for tollfri import» og dermed heve beløpsgrensen fra dagens nivå på 200 kroner. Etter det Dagens Næringsliv har grunn til å tro, blir det ingen endring i det reviderte statsbudsjettet som legges frem onsdag på dette området. Det betyr at en eventuell endring først kan komme i statsbudsjettet for 2015 som legges frem i oktober.

Interesseorganisasjonene Virke og Distansehandel Norge påpekte senest for få dager siden at mange tapte arbeidsplasser og store tapte inntekter til den norske stat kan bli resultatet, om man hever grensen for hva norske forbrukere skal få handle fra utlandet uten å betale merverdiavgift og eventuelle tollavgifter. De mener grensen bør senkes eller fjernes helt da den gir utenlandske nettbutikker en urettferdig konkurransefordel. En del politikere mener derimot at hensynet til norske forbrukere bør veie tyngst og ønsker å heve grensen. Enn så lenge ser det i alle fall ut til at norsk næringsliv kan puste lettet ut.

Del artikkel: