Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Entrer delingsøkonomiarenaen med hekkesakser og motorsager

Entrer delingsøkonomiarenaen med hekkesakser og motorsager
Husqvarna Battery Box er en 8x3 meter stor ubemannet redskapsbod. Ved hjelp av en app kan de som trenger det låne med seg en løvblåser, motorsag eller andre hageredskap. Illustrasjon: Husqvarna
Netthandel

For 350 kroner dagen kan hageeiere i vestre deler av Stockholm fra 1. mai låne det som trengs av hageredskap via en app.

ANNONSE

Husqvarna, den svenske produsenten av alskens produkter som skal til for å pleie hager og utmark, kommer med et pop up-konsept i Stockholm fra 1. mai.

En redskapsbod med elektriske redskaper, som består av 30 skap med alt fra gressklippere til motorsager, kan bli redningen for hageeiere som ikke vil ta seg råd til å bruke tusenvis av kroner på hageredskap.

Den etterhvert så klassiske og velkjente delingsøkonomien gjør seg nå snart også gjeldende med et grønt tilsnitt.

App-styrt konsept

Via en app, som i testperioden bare er tilgjengelig for iPhone, kan man for 350 kroner dagen få tilgang til alt.

Appen slipper deg inn i boden, gir deg tilgang til redskapene og manualer - samt at den også tar seg av betalingen for lånet. Kommunikasjonen mellom Husqvarna Battery Box og kundeen skjer via Bluetooth, og identifiseringen gjøres med BankID.

På slutten av hver måned trekkes så sluttsummen for redskapsleien fra det kortet som ble registrert ved etableringen av appen.

Hver eneste dag vil både boden og redskapene overhales og ettersees av personell fra Husqvarna.

Grønn tanke

Pilotprosjektet er en del av det svenske selskapets arbeid med miljø og holdbarhet. Målet er å øke andelen av stillegående, batteridrevne redskaper i tettbygde strøk.

I tillegg ønsker de også å få vite mer om kundnenes adferdsmønster, inntektsmuligheter for forhandlere - samt kanskje få svar på om denne typen tjenestetilbud er ønsket på markedet.

Del artikkel: