Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

EU kan stoppe økt tollfrigrense

Ole Martin N. Evensmo

Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF) mener økt tollfrigrense er så negativ for norsk næringsliv, at EU kan sette ned foten.

ANNONSE

I Statsbudsjettet for 2015 står det presisert at forslaget om å øke tollfrigrensen ikke har vært på høring. Etter mye støy de siste dagene og mange kreative løsninger blant norske næringslivsledere, er det mye som tyder på at forslaget ikke har vært godt nok utredet. Nå kaster også Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF) seg inn i diskusjonen.

De har sendt et brev til finanskomiteen på Stortinget der de påpeker at en økt tollfrigrense kan være brudd på EUs regelverk.

Les brevet som NARF har sendt til finanskomiteen på Stortinget

Ikke bare ønsker Regjeringen å øke tollfrigrensen til 500 kroner, men de ønsker også å øke grensen for mva-registrering fra dagens grense på 50 000 kroner til 150 000 kroner, noe som kan svekke norske bedrifters konkurransekraft.

- Et helt grunnleggende og universelt prinsipp for alle merverdiavgiftssystemer er konkurransenøytralitet – merverdiavgiftssystemet skal ikke føre til at aktører som omsetter samme type ytelser får ulike vilkår. NARFs synspunkt er at begge forslagene om økning av beløpsgrenser har konkurransevridende effekt, skriver NARF i brevet.

I brevet påpekes det at Norge nylig måtte tilpasse andre momsregler fordi ESA mente de var konkurransevridende. Riktig nok er regelverket laget for å øke handelens på tvers av landegrensene, men det må ikke gå på bekostning av norsk næringsliv.

Det vises også til ESAs nettsider det det blant annet står at man skal «beskytte de rettighetene individer og markedsaktører utleder av EØS-avtalen, for eksempel vern mot diskriminering, unødvendige byrder for å drive forretningsvirksomhet, eller tildeling av ulovlig statsstøtte».

NARF mener at allerede med dagens grense på 200 kroner er Norge utenfor grensen EU har satt for avgiftsfri handel. Den grensen er mellom 82 og 180 norske kroner, så om Norge skal innfri sine EØS-forpliktelser vil en reduksjon være det riktige og ikke en økning til 500 kroner som vil være nærmer tre ganger EUs grense.

Del artikkel: