Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Har funnet løsningen på omstridt tollfrigrense

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Distansehandel Norge hevder de har funnet løsningen på den omdiskuterte 200 kronersgrensen. Les hvordan hverdagen skal bli enklere for norske forbrukere, mens staten unngår tapte inntekter og nettbutikker kan få like konkurranseforhold.

ANNONSE

Løsningen presenteres i et 6 siders notat, og er noe av bakgrunnen for møtet Virke og Distansehandel Norge ønsker med finansminister Siv Jensen.

- Forbrukerne vil enklere kunne handle fra utlandet, staten unngår momstap på 1,5 milliarder kroner og norske nettbutikker likestilles med utenlandske konkurrenter, sier Gerhard Anthun som er daglig leder av nettbedriftenes organisasjon Distansehandel Norge i en pressemelding.

– En av de store misforståelsene om 200-kronersregelen, er at det er en særnorsk bestemmelse med formål å beskytte norske nettbutikker. Men faktum er at ikke noe land i Europa har en så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, fortsetter Anthun.

Avgjørelsen utsatt nok en gang

Regjeringserklæringen inneholder et ønske om å heve grensen. I forslag til revidert nasjonalbudsjett gjøres det derimot ingen endringer.

– Vårt mål er at Norge harmoniserer reglene for netthandel med de regler som gjelder i EU. Det betyr at 200-kronersgrensen fjernes helt, og at vi i stedet innfører prinsippet om at det betales moms fra første krone. Da vil vi få et regelverk likt det som praktiseres av våre handelspartnere. Det sikrer det norske samfunn store momsprovenyer. Vi har beregnet at med dagens regel taper Norge årlig 1,5 milliarder kroner i merverdiavgift. Også forbrukerne tjene på dette ved at vi foreslår smidig og kostnadseffektiv innkreving av moms og toll, sier Anthun

Advarer mot moms-rabatt

Ved å fjerne denne grensen vil norske nettbutikker få like rammevilkår som utenlandske konkurrenter, mens en økning av grensen kan få fatale konsekvenser, hevder Distansehandel Norge. De henviser til beregninger gjort av NHO Handel som viser at 20 000 arbeidsplasser står i fare i årene fram til 2020 hvis 200-kronersgrenen økes til 1000 kroner. Økes den til 500 kroner kan det koste samfunnet ca. 7000 arbeidsplasser.

– Regjeringserklæringen inneholder et ønske om å heve grensen til 500 eller 1000 kroner. Det betyr at utenlandske nettforetak kan selge varer momsfritt til norske kunder, mens norske bedrifter må plusse på prisen med 25 prosent moms. Med andre ord: Den norske stat subsidierer utenlandske nettbutikkers salg i Norge ved å gi «moms-rabatt».

Les hele notatet om hvordan man en gang for alle skal gjøre det enklere for norske forbrukere å handle utenlands, uten at det går på bekostning av norsk næringsliv og Staten.

 

Del artikkel: