Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

EVENT: Hva er Emeet?

EVENT: Hva er Emeet?
Emeet er det deltagerstyrte netthandelsarrangementet, som går av stabelen på Clarion Hotel i Oslo den 24.oktober.
therese.karlsrud.haugen

Emeet er det deltagerstyrte arrangementet for netthandlere, og i år kommer det for første gang til Norge.

ANNONSE

Har du hørt om Emeet, men ikke forstått helt hva det er? Emeet er et arrangement skapt for at netthandlere skal kunne møte bransjekollegaer i et miljø der de kan diskutere utfordringer og erfaringer. 

Emeet bygger i all hovedsak på ordtaket "sharing is caring", og er en møteplass der man deler med seg for å sammen fremme norsk og nordisk netthandel. Den 24.oktober 2019 på Clarion Hotel i Oslo holdes Emeet for første gang i Norge. 

Emeet er et arrangement av Ehandel, som driver sidene Ehandel.com, Ehandel.se, Ehandel.dk og Ehandel.fi. Ehandel arrangerer også flere andre netthandelsarrangementer, som blant annet NXT-konferansen. 

Hva er "gridden"?

I motsetning til NXT og mange andre konferanser, som ofte dreier seg om å lytte til ulike foredrag, er Emeet noe annerledes. På Emeet er det ingen klar agenda, da det er deltagerstyrt og hvor den såkalte "gridden" er selve kjernen av eventet. 

Det første som møter deg på Emeet er et mer eller mindre tomt skjema. Der skriver du opp hva du ønsker å bidra med, eller hvilke spørsmål du vil ta opp eller hjelpe til med. Emnene skrives på tavlen (gridden), som består av et rutenett. Hver rute tilsvarer 45 minutter, som er tiden for hvor lenge hver gruppediskusjon skal vare.

Mange gruppediskusjoner foregår samtidig, så du kan velge fritt mellom temaer og diskusjoner å delta i. Etter hver sesjon er det en kort pause, hvor du har muligheten til å mingle og nettverke. 

Hva skjer etterpå?

Hvert Emeet-event avsluttes med middag og underholdning. Denne gangen blir det på restauranten Vaaghals ved Barcode. Dette er gratis for netthandlere, men det finnes et begrenset antall plasser så book middagsbilletten i tide. 

Du kan booke billett til Emeet her: https://www.ehandel.se/event/emeet-oslo-2019

Del artikkel: