Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SPONSET INNHOLD

Hvorfor PIM er forutsetningen for en god omnikanalopplevelse!

Hvorfor PIM er forutsetningen for en god omnikanalopplevelse!

Begynner du å miste oversikt og styring over all informasjon som følger dine produkter og som skal publiseres i flere kanaler? Vedlikeholder du informasjon på flere steder og er usikker på ansvar og rollefordeling?

Da trenger du et system for Product Information Management, et PIM-system.

Informasjonsinnholdet i digitale enheter i butikk, nettbutikk, apper, fysiske og digitale kataloger, websider, mobile løsninger, lojalitetsprogram etc. overlapper hverandre i vesentlig grad. Produktinformasjon, bilder, tekster, video, priser, kampanjer, tilbud, lagerstatus etc. må tilgjengeliggjøres i samtlige kanaler og må derfor også bearbeides i samme grunnleggende system. Om man behandler produktdata i ulike systemer må man jobbe med parallelle oppdateringer og det er stor fare for at du publiserer motstridende informasjon i ulike kanaler.

Vi er alle enig i at grunndataene i et selskap bør finnes på ett sted og i færrest mulige systemer. Historisk sett har ERP vært den sentrale løsningen og dette har blitt støttet av både økonomiavdelingen og IT-avdelingen. Et ERP system er optimert for å håndtere informasjon av økonomisk og transaksjonsmessig art, men slike systemer passer ikke nødvendigvis for den selgende og kreative informasjonen vi ønsker å presentere i digitale kanaler for våre kunder. Denne typen grunndata styres av salg og markedsføring og krever en annen løsning; en løsning som er egnet for samarbeid og bearbeiding av tekstuelle og visuelle elementer, en rollebasert løsning som organiserer og fordeler arbeidet og gir en strukturert og systematisk oversikt over innholdet. Vi trenger en PIM løsning.

Økende antall produkter og kanaler krever systemer som gir kontroll og oversikt

Samorganisering av flere salgs og markedsføringskanaler og den generelle utviklingen innen netthandel, gjør at vi jobber med et økende antall produkter og mere informasjon per produkt. Den tilspissede konkurransesituasjonen medfører også oftere oppdatering av produktinformasjon. Høyere krav til kvalitet på bilder og informasjon fører til mere bruk av spesialister både internt og eksternt. Alle disse faktorene tydeliggjør behovet for et verktøy for en strukturert behandling av både arbeid og informasjon. Et dynamisk marked stiller også krav til raskt å kunne åpne nye salgs og markedsføringskanaler, strukturert informasjon i et PIM system vil kunne være nøkkelen i en slik nylansering da kanalen raskt må berikes med digitalt innhold.

En av de store trendene i 2014/15 er digitalisering av butikk. Dette presses frem av kundenes ønsker om å ta med seg fordelene de opplever ved online handel inn i butikken. Vi snakker både om kundenytte og kundeopplevelse. De mest omtalte løsningene er digitale salgsassistenter i form av nettbrett for å støtte butikkselger i møte med kunden. «In store» løsninger som gjør det mulig for kunder i butikken å kjøpe produkter som ikke finnes i fysisk tilgjengelig er den andre viktige trenden. Ut over dette ser vi at det testes ut digitale prøverom, inspirasjonsflater, interaktive speil, etc. Alle disse kanalene skal fylles med strukturert digitalt innhold og beskrivelser, og mye av det skal benyttes i flere kanaler.  Systemet må derfor ha rutiner for rollefordeling, workflow management og versjonshåndtering. Den type ressurser som utvikler og bearbeider innholdet er kanaluavhengige, det er derfor logisk og ressursbesparende at arbeidet gjøres i ett og samme spesialiserte system.

Raskere krav til «time to market»

Rask publisering og dagsaktuell informasjon er en åpenbar konkurransefaktor i moderne handel. Digitalt innhold muliggjør dynamisk oppdatering av endringer. Nye bilder, kampanjer, sesongstyling, dynamiske konkurransetiltak med mere. Begynner det å snø må markedsavdelingen kunne reagere ved å raskt kunne identifisere og publisere relevante produkter i samtlige kanaler, på ett sted.

For en kunde som kontinuerlig er online blir innhold fort gammelt. For å unngå dette må en jobbe med strukturert arbeidsfordeling i en brukervennlig systemløsning og ha et rikt innhold som er lett og finne og lett å publisere.

Nye organisasjonsstrukturer krever nye samarbeidsverktøy

Det er ikke bare en grunnleggende informasjon/teknisk infrastruktur er avgjørende for å lykkes med omnikanal. Like viktig er det å organisere seg slik at alle kanaler blir behandlet sømløst. Du kan ha den beste strategien i verden, men hvis du ikke har kulturen som skal til for å gjennomføre den så vil du mislykkes.

Denne utfordringen øker i takt med bedriftens størrelse og kompleksitet, og selv om vi alle er daglige brukere av digitale enheter, er det et langt skritt fra den tradisjonelle handelskulturen til en digital netthandelskultur som er i kontinuerlig endring og utvikling. En organisasjon med en omnikanalstrategi vil ønske å behandle digitalt innhold på tvers av kanaler og vil derfor ikke være tilfreds med den enkle produktinfomasjonsbehandlingen som ofte er integrert i en e-handelsplattform. Man vil ønske en brukervennlig kanaluavhengig løsning som har workflow management, rollestyring, versjonshåndtering integrert. PIM er ikke bare et system, for informasjon, men også en digital prosjektleder som forteller hvilke arbeidsoppgaver som finnes og som muliggjør parallelle arbeidsprosesser.

PIM – markedsrelatert grunndata for samhandling og sømløs handel

Så er vi enige om at vi trenger et dedikert system for behandling av produktinformasjon, men hvilke krav skal vi stille til en slik løsning? Behovet for en PIM løsning stiger i takt med informasjonens omfang og kompleksitet, så vektleggingen av punktene under vil variere fra bedrift til bedrift.

  • Oppgaver må kunne distribueres til interne og eksterne ressurser uten store tilleggskostnader eller systemmessige begrensninger. Løsningen bør derfor være webbasert uten betalte klienter.
  • Løsningen må kunne rettighetsstyre brukerroller, organisere strukturerte prosesser og versjonshåndtere alt innhold.
  • Noen PIM løsning kommer med ferdige arbeidsprosesser andre tilpasses ditt unike arbeidssett, tenk igjennom hva som passer din bedrift best.

En slik løsning vil ikke bare gi en kostnadsbesparelse, men også utløse produktive krefter som vil gi økt lønnsomhet og inntjening:

  • Muliggjør økt desentralisering og distribusjon av selv små oppgaver som lokal oppdatering store locator, tilfeldige oversettelsesoppdrag etc.
  • Muliggjør samarbeid med interne og eksterne ressurser uavhengig av Mac/PC. Reklamebyråer, billedbehandling, filmer, leverandørinformasjon Etc.
  • Samme enkle selvforklarende brukergrensesnitt for flere bruksområder gir stor intern gevinst og rask «time to market»
  • Samme systemløsning for å oppdatere informasjon til både digitale og analoge kanaler; netthandel, websider, apper, digitale flater i butikk, mobile enheter, digitale kataloger, papirkataloger.

Disse åpenbare fordelene er årsaken til at vi på Ateles kompletterer våre e-handelsløsninger med ett dedikert PIMsystem som kan håndtere informasjon til alle salgs- og markedskanaler, ikke bare netthandelen. På denne måten sikrer vi at våra kunder blir mere lønnsomme og mere effektive i sin omnikanalsatsing.

Ateles utvikler integrerte løsninger for netthandel omnikanal og PIM for store og mellomstore bedrifter. Pimcore er en open source, systemløsning for behandling av websider CMS), produktinformasjon (PIM). Løsningen er spesielt brukervennlig, lett å tilpasse bedriftens egne prosesser og har funksjonalitet for styring av roller og arbeidsprosesser. Her kan du lese mer om Ateles og Product Information Management.

Del artikkel: