Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Ikke imponert over norske nettsider

Ole Martin N. Evensmo

1.   juli kom nye regler for hvordan nettsider skal utformes. Så langt har lite skjedd, hevder eksperter.

ANNONSE

Konsulentselskapet Funka Nu som spesialiserer seg på universell utforming, har gjort en kartlegging (PDF) av fem norske nettsteder i forbindelse med at reglene for universell utforming (uu) trådte i kraft 1. juli i år. De nye reglene har som hensikt å gjøre det enklere for blinde, svaksynte og andre med en funksjonsnedsetting å bruke internett, og gjelder også norske nettbutikker.

Vi har flere ganger omtalt de nye reglene som gjelder alle norske nettbutikker

Rapporten fra Funka Nu er ingen stor tilstandsrapport, men deres undersøkelse antas likevel å gi en god indikasjon på hvordan det digitale Norge ligger an. Vi presiserer at undersøkelsen ikke har tatt for seg noen nettbutikker, men lovverket gjelder gjelder altså også netthandlere.

Funka Nu har sett nærmere på disse områdene:

  • Design og konsept, inkludert layout og sammenheng mellom sider og farger
  • Tilpasningsevne, inkludert forstørring og tilpasning til ulike skjermstørrelser
  • Teknisk konstruksjon og struktur, inkludert HTML og CSS
  • Navigasjon, der de har sjekket om nettsidene fungerer skikkelig med både mus, tastatur og berøringsskjerm

Her er noen eksempler på feil de fant:

  • Alle nettstedene i utvalget har viktige objekter som lenker og menyer med dårlig kontrast, noe som gjør at svaksynte brukere og brukere i vanskelige lysforhold får problemer med å lese teksten.
  • Det er vanskelig å navigere med tastatur, noe som utestenger mange brukere med motoriske funksjonsnedsettelser og alvorlig svaksynte brukere som benytter skjermleser (et hjelpemiddel for navigering og opplesing når man ikke ser innholdet).
  • Store variasjoner i navigasjonskonsept at brukere med konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker eller lærevansker får problemer med å skjønne hvordan nettstedet fungerer.
  • Tekst presenteres som bilde, noe som skaper store problemer for blant annet brukere med lav leseferdighet eller nedsatt syn.

- Alle de valgte nettstedene har såpass mange brudd mot kravene at vi med ganske stor sikkerhet kan si at det er mer enn arbeidsuhell. Mange av feilene skaper store problemer for brukerne, samtidig som de krever lite kompetanse både for å oppdage og korrigere, konkluderer Funka NU på sine nettsider.

Dårlig prosjektplanlegging er også et problem, skal vi tro uu-ekspertene.

- Mange av feilene skulle vært luket ut allerede i konseptutviklingen, som for eksempel konsekvent utforming, andre i designfasen, som for svak kontrast. Enkelte feil er rene kodefeil, og oppstår naturlig nok først i programmeringen. I tillegg finner vi feil som kan være forårsaket av redaktørene.

Funka Nu påpeker at dette ikke er noen enkelpersoner som må ta tak i, men noe som berører alle i en bedrift.

- Det er bekymringsfullt at det er mange ulike roller som forårsaker problem for brukerne, særlig når det også er lovbrudd. Vår stikkprøve viser at alle involverte parter må heve sin kompetanse for å sikre universell utforming: kravstillere hos nettstedseier, formgivere, interaksjonsdesignere, front-end og back-end utviklere, samt redaktører, avslutter Funka Nu.

PS: Netthandel.no vil i løpet av høsten komme med mer informasjon om hva norske nettbutikker bør gjøre for å tilpasse seg de nye reglene, i forbindelse med et større prosjekt vi jobber med. Merk at tidsfristen 1. juli 2014 ikke gjelder alle, men sett deg gjerne allerede nå inn i det nye lovverket på Difi sine nettsider om universell utforming

Del artikkel: