Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Interesseforeninger ber om møte med finansministeren

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Norske forbrukeren kan handle fra utlandet for 200 kroner uten å betale toll og avgifter. Mens politikerne ønsker å heve grensen, ber Virke og Distansehandel Norge om at grensen reduseres eller aller helst fjernes.

ANNONSE

Virke og Distansehandel Norge hevder i en felles pressemelding at Staten i dag taper 1,5 milliarder kroner i tapte avgifter og kommer til å tape mer etter hvert som netthandelen fra utlandet øker, om man ikke reduserer eller fjerner "tollfrigrensen", hvilket er stikk motsatt av det regjeringen selv ønsker. I Høyre og FrPs regjeringsplattform står det at partiene vil «redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået». Et av tiltakene er å «heve grensen for tollfri import» (se side 25).

Virke og Distansehandel Norge har tatt opp saken i et nytt brev til Siv Jensen. Her er brevet de to interesseorganisasjonene har sendt til finansministeren:

“Hovedorganisasjonen Virke og Distansehandel Norge representerer bredden av norsk varehandel, herunder både tradisjonelle varehandelsaktører og rene netthandelsaktører. Virke og Distansehandel Norge er bekymret for norske næringsdrivendes konkurransesituasjon som følge av økt avgiftsfri netthandel fra utlandet. Vi anmoder derfor om et møte med statsråden om 200-kronersgrensen for toll– og avgiftsfri netthandel fra utlandet.

Ordningen ble innført i 1970 fordi man fra tollvesenets side ønsket å begrense arbeidet med å fortolle småpakker fra utlandet da dette hadde et begrenset omfang og i stor grad omfattet private gaver. Dagens beløpsgrense på 200 kroner ble innført i 1999. De seneste årene har netthandelen økt sterkt, herunder netthandelen fra utlandet.

Om lag 20 prosent av netthandelen i Norge, tilsvarende en omsetning på om lag 8 mrd kroner, foregår i dag fra utenlandske nettsteder. Majoriteten av kjøp på nett til en verdi under 200 kroner, skjer i utenlandske nettbutikker. Statens provenytap som følger av denne avgiftsfrie handelen er om lag 1,5 mrd kroner. Virke og Distansehandel Norge følger netthandelsutviklingen tett og anslår på bakgrunn av utviklingen de seneste årene at netthandelen fra utenlandske nettsteder vil øke kraftig i tiden fremover med dagens 200-kronersgrense.

Vi er også kjent med at det ikke er andre land blant våre handelspartnere som tillater avgiftsfri handel fra utlandet i et slikt omfang som vi har i Norge. En så høy fribeløpsgrense som 200 kroner er det f.eks. ingen EU/EØS-Iand som har.

Utviklingen i EU går snarere i retning av at all utenlandsk handel skal merverdiavgiftslegges fra første krone. Med dagens webbaserte betalingsløsninger bør dette kunne realiseres på en enkel og kostnadseffektiv måte sett både fra forbrukers og avgiftsmyndighetens side.

Vi anmoder på denne bakgrunn om et snarlig møte med departementet for å diskutere 200-kronersgrensen – sett i lys av den sterkt økende netthandelen og i lys av mva-politikken hos våre handelspartnere."

Brevet er undertegnet Harald J. Andersen (direktør i Virke - til høyre på bildet øverst på siden) og Gerhard Anthun (daglig Ieder i Distansehandel Norge - til venstre på bildet øverst på siden).

Del artikkel: