Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Klare til å selge medisiner på nett

Ole Martin N. Evensmo

Oppmykning av regelverket for salg av reseptbelagte medisiner åpner opp for salg på nett. Norges største netthandelskonsern står klare til å lansere nettapotek.

ANNONSE

Det norske regelverket for legemidler krever i dag at apoteket skal være fysisk tilgjengelig for kundene om de skal kunne selge reseptbelagte medisiner. Det betyr at eksisterende nettapotek i dag kun kan selge reseptfrie legemidler og andre varer som for eksempel kosmetikk.

Nå ønsker regjeringen at nettapotek også skal kunne selge reseptpliktige legemidler utover sitt eget nærmiljø. Dermed kan det etter mange år med diskusjoner på Stortinget gå mot en oppmykning av lovverket.

Statens legemiddelverk har fått i oppdrag å vurdere hvorvidt en endring av regelverket er tilrådelig. De legger om få dager frem sin rapport.

Blant utfordringene de må forholde seg til er:

  • Det er viktig at pasientene får like god informasjon om bruk av legemiddelet som når de henter medisinen på apoteket.
  • Noen varer kan bli forringet ved oppbevaring i svært høye eller lave temperaturer og kan ta skade av å bli liggende lenge i postkassen.
  • Medisinen må ikke falle i hendene på andre enn den som skal bruke medisinen.
  • Personvern.

Forslaget har blitt støttet av Apotekforeningen som sett seg på lei på useriøse utenlandske nettbutikker som sender reseptbelagte medisiner som Viagra lovlig til Norge fra utlandet. Norske regler kan nemlig ikke hindre omsetning av lovlige legemidler fra utlandet dersom resepten er skrevet ut av en lege med lisens i EØS eller EU.

Komplett står klare

En av de som gleder seg over at regelverket nå myknes opp, er Komplett Group. De eier blant annet Mpx.no, Komplett.no, Blush.no, Bildeler.no, Komplettbank.no og Komplettforsikring.no. De har allerede laget furore i flere bransjer og står klare for å snu apotekbransjen på hodet.

— Nettapoteket vil være vårt hovedfokus, i motsetning til kjedene som har fokus på de fysiske apotekene, sier admini­strerende direktør i Komplett Apotek Geir Eide til Farmatid.no.

— Ja, vi skal også ha et fysisk apotek, men det er ikke der vi skal være sterke, understreker han.

De er ikke bekymret for at dialogen med pasientene vil bli noe dårligere enn på et lokalt apotek. Komplett ser for seg kontakt med farmasøyter via chat, e-post og telefon. I tillegg blir det selvsagt informasjon i nettbutikken og på pakningsvedlegg. Også veiledningsvideoer kan bli aktuelt.

— Det viktigste er å sørge for at ­kunden har tilgang til god faglig informasjon ved bestilling. Vi ønsker å være et apotek med et sterkt fagmiljø til beste for kunden. Det er også avgjørende at det skal være mulig for kunden å sikre seg rådgivning fra farmasøyt før ekspedering av resepten, sier driftsdirektør og farmasøyt Stig­ Henning Pedersen til det medisinske tidskriftet.

Spår store endringer av hele bransjen

De største apotekkjedene i Norge er Apotek 1, Boots apotek, Vitus-apotek. Pedersen tror apotekbransjen vil endre seg i tiden fremover.

— Vi vil nok se en utvikling hvor veksten i fysiske apotek vil avta. Økende netthandel av legemidler vil kunne fremskynde det vi farmasøyter har arbeidet for i mange år, nemlig at det satses på betalte tjenester i apotek. Det kan bli en dreining fra å satse på handelsvarer til å satse på tjenester i apotekene, sier Pedersen som ble hentet fra Apotek1 for å bygge opp Kompletts apoteksatsing.

Det er flere grunner til at nettapotek vil bli en suksess, tror Eide som også jobbet for Apotek 1 før han endte opp hos Komplett i Sandefjord.

— Vel, åtte prosent av norske kommuner har ikke apotek, og i tillegg opplever kundene begrensninger som åpningstid og varemangel i de fysiske apotekene. Vi skal ha ett lagerpunkt, og kan derfor føre samtlige aktuelle varer. Våre undersøkelser viser også at det emosjonelle knyttet opp mot diskresjon er viktig for kundene, man er jo ikke akkurat skjermet når man handler i et ordinært apotek.

Komplett Apotek i ferd med å ansette både produktansvarlig, apotektekniker og flere farmasøyter.  Ut over dette støtter nettbutikken seg på ressursene til Komplett Group. Komplett Apotek forventes å starte i løpet av første halvår 2015, men oppstartstidspunkt avhenger selvsagt av Legemiddelverkets rapport.

 

Del artikkel: