Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kontroversiell angrerettlov vedtatt

Kontroversiell angrerettlov vedtatt
Netthandel

Nå er den nye angrerettloven omsider på plass. Loven får store konsekvenser for både nettbutikker og forbrukere i hele EU- og EØS-området. Alle nettbutikker må nå umiddelbart oppdatere angrerettskjema og kjøpsbetingelser.

ANNONSE

Tidligere var det ulike angrerettregler i de ulike EU/EØS- landene. Det vil fortsatt være enkelte forskjeller, da deler av regelverket fra EU er valgfritt å ta med i den nasjonale lovgivningen, med angrefristens lengde og returreglene er nå de samme.

- Det er en stor forbedring for norske forbrukere at de nå kan handle på nettet i hele EU-området med fjorten dagers angrerett og like returregler, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Forbrukerrådet har laget en egen gratis veileder for den nye angrerettloven som er rettet mot både forbrukere og næringsdrivende. Last ned gratis veileder. I tillegg har Distansehandel Norge laget en veileder, men den er kun tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og nettbutikker som er med i deres sertifiseringsordning Trygg E-Handel.

I korte trekk oppsummerer vi loven slik:

  • Tidligere gjaldt angreretten kun kjøp over 300 kroner. Nå gjelden loven også kjøp under 300 kroner.
  • Kunden har 14 dager på å gi beskjed om at de angrer, og ytterligere 14 dager på å sende varene i retur.
  • Nytt angrerettskjema er utarbeidet.
  • Den nye loven sier at kunden nå skal betale returfrakt når angreretten brukes, dog forutsatt at nettbutikken har opplyst om dette på forhånd. Man må også opplyse om hva returfrakten blir, hvis kunden ikke kan bruke vanlig postgang.
  • Kunder har nå også angrerett på godt brukte varer, men kunden må da selv dekke verdiforringelsen ved bruken av varen.
  • Nettbutikkene har ansvaret for at kjøpsbetingelsene er oppdatert til enhver tid. Alle betingelser skal være på norsk og gjort kjent for kundene før handelen gjennomføres. Det betyr at angrerett bør stå i betingelsene, fordi angrerettskjema normalt sendes etter at kjøpet er avsluttet.
  • Kjøpsbetingelsene må ha et eget punkt som beskriver hvordan nettbutikken håndterer reklamasjoner.

Nettbutikkene får økt ansvar for å informere sine kunder

- Med den nye loven skal du ikke bare få informasjon om angreretten, produkt- eller tjenesteinformasjon, men også hva du skal gjøre hvis varen eller tjenesten ikke fungerer som den skal, opplyser Ingeborg Flønes.

Den nye loven setter større krav til selger om å gi kundene vesentlig og utfyllende informasjon om varen eller tjenesten de har kjøpt.  Ved siden av håndtering av klager, skal selger etter den nye loven også informere om garantier, ettersalgservice og hvordan du kan klage. Formålet med opplysningsplikten er at forbrukeren lettere skal kunne forstå at hun inngår en avtale og på hvilke vilkår. Får du ikke de nødvendige opplysningene vil du få enda lengre angrerett inntil 12 måneder og fjorten dager.

Kundene skal også få vite at de må betale for returen, ellers må selger dekke det selv.

- En god huskeregel er at hvis ikke selger opplyser om at du må betale for returen får du den gratis, sier Ingeborg Flønes.

Loven har visse unntak

Den nye angrerettloven har unntak for enkelte varer og tjenester. Loven gjelder for eksempel ikke for varer som forringes eller går ut på dato (f.eks mat og kosttilskudd), varer som er fremstilt etter kundens egne spesifikasjoner (f.eks fotobøker), varer innen helse og hygiene som er forseglet der forseglingen er brutt (f.eks undertøy og kosmetikk).  Den nye loven fører til forbedringer, men den fører også til svekkelser i vernet av forbrukeren.

Tidligere var det nok at forbrukeren hadde sendt meldingen om at angreretten vil bli brukt på forsvarlig måte. Nå må forbrukeren svare for at meldingen blir borte, eller blir forsinket.

- Pass derfor på at du angrer i god tid før angrerettsfristen går ut. Gjør det skriftlig for eksempel med en e-post. Du må kunne bevise at du sender meldingen til rett adresse, sier Ingeborg Flønes.

Selger kan også holde tilbake kjøpesummen til varen er kommet i retur, eller dokumentasjon på at varen er sendt. Tidligere var det forbrukeren som kunne holde tilbake varen til han hadde fått kjøpesummen i retur.

Uklarheter i loven - frykter rettsaker

Den gamle loven hadde en del uklarheter som etter hvert ble klargjort gjennom rettspraksis. Forbrukerrådet frykter at den nye loven vil kunne åpne for nye omganger i retten. Et eksempel er at selger nå kan kreve erstatning for verdifallet av en vare som kjøperen har tatt i vanlig bruk.

Før falt angreretten bort hvis du hadde tatt varen i vanlig bruk. I den nye loven har du fortsatt angrerett i fjorten dager, men du kan måtte betale erstatning for verdiforringelsen.  Det vil da kunne oppstå uenighet om varen har falt i verdi, og om den er tatt i bruk eller bare undersøkt på vanlig måte.

Del artikkel: