Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kraftig netthandelsvekst i Europa

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

I en fersk rapport fra Ecommerce Europe forventes det en omsetning på nett i Europa på 425 milliarder euro i 2014. Lavest vekst forventes i Norge og resten av Nord-Europa.

ANNONSE

Omsetningen på nett økte med 16 prosent i Europa fra 2012 til 2013. Det viser netthandelsrapporten «European B2C E-commerce Report 2014» utgitt av organisasjonen Ecommerce Europe.

- Vi forventer en omsetning på nett på 425 milliarder euro i 2014. I 2016 forventer vi at omsetningen på det europeiske forbrukermarkedet vil øke til rundt 625 milliarder euro. Den forventede veksten forklares med mer kjøp på nett i modne markeder så vel som økt antall netthandelskunder i nye markeder, sier Wijnand Jongen fra Ecommerce Europe i en pressemelding.

Ikke overraskende er det Storbritannia (107, milliarder euro), Tyskland (63,4 milliarder euro) og Frankrike (51,1 milliarder euro) som dominerer det europeiske netthandelsmarkedet. Totalt utgjør omsetningen på nett i de tre landene 61 prosent av det totale europeiske forbrukermarkedet på nett.

Om vi ser på omsetningen i Norge og våre naboland (det E-Commerce Europe definerer som «Nord-Europa), så ble det omsatt varer og tjenester for 31,9 milliarder euro i 2013 fordelt slik per land:

  • Sverige: 8622 millioner euro
  • Danmark: 8367 millioner euro
  • Norge: 7600 millioner euro
  • Finland: 6500 millioner euro
  • Litauen: 360 millioner euro
  • Island: 230 millioner euro
  • Latvia: 180 millioner euro
  • Estland: 130 millioner euro

Med en vekst mot fjoråret på 12,7 prosent gjør det Nord-Europa til den regionen med lavest vekst, noe som kan forklares med at de største landene er relativt modne. Mest vekst er det i Øst-Europa.

Totalt anslår Ecommerce Europe at det eksisterte 650 000 nettbutikker i Europa for forbrukere ved utgangen av 2013, noe de forventer vil øke med 15 til 20 prosent de nærmeste årene. Organisasjonen estimerer at vel 2 millioner europeere i dag jobber med netthandel. Totalt ble det sendt 3,7 milliarder pakker i løpet av fjoråret.

En gratis kortversjon av rapporten kan lastes ned på nettsidene til Ecommerce Europe.

Del artikkel: