Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kraftig vekst i netthandelen

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Den norske detaljhandelen totalt sett vokser marginalt, mens netthandelen vokser raskt. Det viser ny undersøkelse fra Virke.

ANNONSE

3. kvartal 2013 er det første kvartalet Virke måler totalforbruket i Norge, inkludert netthandel. Nettsalget hentes fra den kvartalsvise rapporten ”Norsk eHandelsbarometer” som gjennomføres for Virke av TNS Gallup. Rapporten utgis for andre gang. Tallene viser at nordmenn handlet for 20 milliarder på nett i juli, august og september. Av dette utgjorde reiser hele 50 %.

- Varehandelen i butikk har marginal utvikling, mens netthandelen øker kraftig. Nå som vi har fått eHandelsbarometeret, vil vi kunne se utviklingen over tid, også innen de forskjellige varegruppene, sier Harald J. Andersen som er Samfunnspolitisk direktør i Virke (avbildet øverst i artikkelen).

Digitale produkter vokser

Varekategorien data, hjemmeelektronikk og hvitevarer står for 10 prosent av omsetningen, mens ”klær, sko og accessories” står for 7 prosent av omsetningen. Men i antall kjøp er sistnevnte kategori størst med 12 prosent.

Kategorier hvor varer tidligere var fysiske, men som nå også har blitt tilgjengelige som digitale produkter, står for en stor andel av kjøpene. Musikk, film og dataspill står for hele 10 prosent av antall kjøp, men bare 1 prosent av omsetningen.

De som bruker mest penger på netthandel er kvinner i alderen 40-59, med 7 125 kroner hver i gjennomsnitt. Ikke overraskende handlet personer over 60 år færrest ganger på nett i perioden. Imidlertid er gjennomsnittlig beløp per kjøp høyest i denne aldersgruppen for både menn og kvinner - og aller høyest for menn over 60 år, som i gjennomsnitt brukte 1 726 kroner per kjøp.

eBay, Apple og Amazon populære i Norge

Blant kjøpene som har en verdi under 200 kroner, er 60 prosent av antall kjøp gjort i utenlandske nettbutikker og 40 prosent i norske. Barometeret viser ikke uventet at eBay, Apple og Amazon er viktige for nordmenn målt i antall kjøp.

I 3. kvartal 2013 oppgir forbrukerne at omtrent 75 prosent av beløpet de bruker på nett blir brukt i norske nettbutikker, mens i underkant av 20 prosent blir brukt i utenlandske nettbutikker. Resten av de spurte vet ikke eller har ikke svart.

Hele 86 prosent av netthandelsomsetningen i perioden kom fra kjøp gjennomført på en datamaskin. 9 prosent kom via kjøp på nettbrett, mens mobilkjøp sto for i underkant av 4 prosent.

- Lekkasjen til nettet er betydelig

Odd Abrahamsen i TNS Gallup ser med interesse på det faktum at nesten all vekst i norsk detaljhandel nå er på nett, mens tradisjonelle butikker vokser marginalt.
- For den tradisjonelle handelen sin del kan vi slå fast at konkurransen fra og lekkasjen til nettet er betydelig. Den innebærer en utfordring som ikke alle helt vet hvordan de skal møte.

Abrahamsen anbefaler butikkene å skape bedre butikkopplevelser for å lykkes.

- Jeg tror ikke det er så mange andre måter å løse dette på enn å tilby en positiv handleopplevelse med kunnskap og service som trekker kundene inn i butikken. Det er også viktig å få frem at prisene kundene ser i en fysisk butikk inkluderer moms og transport, og kommunisere tydelig fordelen knyttet til både umiddelbar leveranse og hvor enkelt det er å få hjelp hvis noe er galt.

Del artikkel: