Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Kraftig vekst i salg av e-bøker

Ole Martin N. Evensmo

Det ble i 2013 solgt vel 70 prosent flere e-bøker enn året før, men fortsatt utgjør salget av elektroniske bøker en mikroskopisk andel av bokmarkedet.

ANNONSE

- Det norske bokmarkedet økte med 2,7 % fra 2012 til 2013 og er nå i sum 5 640 MNOK. Den deflaterte verdi er i 2013 omlag like stor som for 20 år siden i 1994, noe som viser at bokmarkedet i Norge har en sterk underliggende stabilitet, skriver Den norske Forleggerforening på sine nettsider.

Antallet nye titler er omtrent det samme i 2012 som i 2013, hvilket betyr nesten 4000 titler. Antall nye e-bøker var omtrent 1400 i 2013, hvilket betyr at mer enn en tredjedelel av de nye titlene nå også utgis som e-bøker. Totalt antall tilgjengelige e-boktitler ved utgangen av 2013 var omtrent 5000.

Totalt omsatte DnF-medlemmer e-bøker i 2013 for 19,5 millioner kroner, hvilket er en økning fra 2012 på vel 70 %.

Del artikkel: