Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SPONSET INNHOLD

Løvenskiold Logistikk fra to til ett skift med Astro WMS

Løvenskiold Logistikk fra to til ett skift med Astro WMS

Takket være mer effektive plukkrutiner har Løvenskiold Logistikk nå gått ned fra to til èn skiftordning.

- Astro WMS fra Consafe Logistics har vært et viktig bidrag for å effektivisere plukkrutinene med 15% som har gjort denne endringen mulig, sier driftssjef Tony Edmundsson. – Oppgradering til ny versjon ble gjennomført i 2016.

– Uten konsulentteamet hos Consafe Logistics og egne medarbeidere ville vi hatt problemer med å gjennomføre alle effektiviseringstiltak, sier Edmundsson. Han kan fortelle at Løvenskiold Logistikk har benyttet Astro WMS siden 2004.

– Systemet har forbedret våre lagerrutiner og spart oss for mye plunder og heft slik tilfellet var med manuelle plukkrutiner. Med automatiserte lagerprosesser og sanntidsinformasjon har vi stålkontroll på produktutvalget. Dette vil gjøre oss mer konkurransedyktige og bedre skodd for fremtidig vekst, påpeker han.

Moderne logistikksenter

Løvenskiold Logistikk er et moderne logistikksenter som har tatt i bruk avansert lagerstyring og informasjonsteknologi for å effektivisere hverdagen for sine kunder. Selskapet lagerfører ca. 10.000 artikler fra 200 leverandører. Sentrallageret på Fossum i Bærum er bransjens mest effektive logistikksenter. Det er på 21.000 m2 og betjener over 400 kunder over hele landet med høy servicegrad.

Løvenskiold Logistikk er en del av Løvenskiold Handel som betjener alle Maxbo butikker men vi har også samarbeidsavtaler med flere andre kjeder og frittstående kunder, kan Edmundsson fortelle.

Skiftarbeid reduserer livskvaliteten

Fra 1. februar gikk Løvenskiold Logistikk fra 2 til 1 skiftordning.

– De siste 15 årene har vi hatt en 2-skiftsordning fra 0600 om morgenen til kl. 2300 om kvelden. Nå har vi redusert driftstiden fra klokka 0600 til klokka 1800. Vi registrerer allerede nå at lageroperatørene er mer opplagte når de kommer på jobb når de slipper skiftarbeid. Målet er å redusere sykefraværet og følge lovpålagte HMS krav, sier Edmundsson.

– I Stor-Oslo er ledetiden fra bestilling av varer til de er i butikkhyllene hos Maxbo på 8 timer. Det gjør at de aldri går tomme for varer.

15 prosent plukkbesparelser

– Samarbeidet med konsulentene til Consafe Logistics er avgjørende i denne type prosjekter. I prosjekteringsfasen sto vi overfor flere problemstillinger vi ønsket å løse. Vi hadde regelmessige møter hvor flere temaer ble debattert. Aktuelle områder var forbedring av lagerflyten, layout endringer og hvordan vi kunne få bukt med tidstyver. Vi har delt gods inn i ABCD-artikler. Et viktig tiltak var å flytte A og B artikler til et område som var 40 prosent mindre og der vi fortsatt klarte å plukke 80 prosent av den totale vareflyten. Disse tiltakene har redusert kjøreavstanden på lageret og medført plukkbesparelser på 15 prosent.

WMS-systemet er tilbakebetalt

– Med Astro WMS O2 har vi redusert behovet for deltidsansatte, samtidig som opplæringstiden i selve systemet er redusert fra 2 dager til 4 timer. Det har spart oss for mye tid og ressurser, samtidig som kvaliteten på utgående gods har blitt vesentlig bedre sammenliknet med tidligere.

På spørsmål om hvor store investeringskostnadene til siste versjon av Astro WMS har vært, svarer Edmundsson:

– Investeringene var på 500 000 kroner og omfattet ABCD-klassifisering av varer i forskjellige lagersoner, inhousing av serverpark, effektivisering av plukkprosesser og utlasting. I løpet av seks måneder var investeringen tilbakebetalt.

Lanserer nytt analyseverktøy

Astro WMS har et innebygd analyseverktøy som ifølge Edmundsson er tilpasset behovet til Løvenskiold Logistikk. – Jeg laget et Excel-ark som vi koblet til Astro WMS der alle plukkbevegelser og plukkprosenten på hver lokasjon ble registrert. Vi må vite hvor mange ganger truckoperatørene er innom en lokasjon og hvor stor trafikken til enhver tid er. Samtidig må vi ha stålkontroll på hvor artiklene er plassert, påpeker han.

I 2017 lanserer Consafe Logistics en utvidet versjon av analyseverktøyet i Astro WMS.

– Samarbeidet med konsulentene til Consafe Logistics er avgjørende i denne type prosjekter, sier driftssjef Tony Edmundsson hos Løvenskiold Logistikk, her sammen med salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics (tv).
– Samarbeidet med konsulentene til Consafe Logistics er avgjørende i denne type prosjekter, sier driftssjef Tony Edmundsson hos Løvenskiold Logistikk, her sammen med salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics (tv).

– Astro WMS er et standardprodukt som årlig kommer med to nye versjoner, sier salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics. Siste versjon har en modul som heter «slotting» som forenkler ABC klassifiseringen betraktelig. Han kan fortelle at gode ideer og innspill fra kunder kan bli en del av standardproduktet. – Noen av erfaringene fra Løvenskiold prosjektet blir nå tatt med i den nye versjonen.

OpView måler bevegelseshastigheten

– OpView er et nytt Consafe produkt som presenterer sanntidsdata i Astro WMS på en enklere og mer forståelig måte. Informasjonsmengden i Astro er stor. For mange lageroperatører kan det være vanskelig å hente ut riktig informasjon. Derfor utfører vi nå disse operasjonene for dem. Med seriell visning kan vi f.eks. få en totaloversikt over køer, oppdrag og foreta korrigeringstiltak om nødvendig på meget kort tid, sier Edmundsson. Han legger til at Løvenskiold Logistikk har driftet OpView i ett års tid.

– Potensialet er stort for å hente ut data fra ulike databaser som WMS, ERP-systemet og innkjøpssystemet, alt for å få mulighet til å ta en riktig og raskere beslutning enn tidligere.

Eierskap til løsningsutformingen

– Kunnskapen og erfaringen som Consafe Logistics besitter er viktig i denne type prosjekter, sier Edmundsson. – Begge parter har hatt et eierskap til utformingen av systemet.

Zeybek kan fortelle at Edmundsson har vært en initiativtaker i bruken av et moderne og tidsriktig lagerstyringssystem som nå begynner å gi store gevinster for Løvenskiold Logistikk. – Jeg er spesielt imponert over at de har klart å gå fra 2 til 1 skiftordning uten at det har gått på bekostning av produksjonen.

Tidsstyring av sjåfører

– Hvordan har hverdagen endret seg for transportører som daglig henter gods hos dere?

– Med vår gamle 2 skiftordning ble gods hentet sent på kvelden. Nå er det langt større press på terminalplassene, noe som krever bedre tidstyring av sjåførene og tettere slot tider for henting av gods. Vi bruker nå systemet for å verifisere at riktig kolli kommer med riktig bil ved å skanne kolli inn på bilen.

– Løvenskiold Logistikk jobber aktivt med å få bukt med tidstyver og bruke IKT-verktøyet på en smartere måte. De har konfigurert og testet lagerstyringssystemet sammen med oss. Vi er avhengig av kunder som tar initiativ i utviklings- og implementeringsprosessen. Jeg er imponert over hva de så langt har oppnådd, sier Zeybek.

– Jeg er avhengig av konsulenter som har god system- og prosesskontroll. Consafe Logistics har en operativ logistikkforståelse på området ‘fast moving goods’. Med denne forståelsen er det enklere å hente ut synergieffekter i systemet. Så langt har leverandøren klart å etterleve dette på en meget bra måte, avslutter Edmundsson.

Del artikkel: