Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

NHO ber Siv Jensen avvikle omstridt tollfrigrense

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

I et åpent brev til finansminister Siv Jensen ber NHO Handel om at regjeringen avvikler hele tollfrigrensen som gjør det mulig for forbrukerne å handle toll- og avgiftsfritt ved kjøp under 200 kroner.

ANNONSE

Vi har ved en rekke anledninger skrevet om tollfrigrensen som flere norske partier har ønsket å heve fra dagens grense på 200 kroner. Senest i går omtalte vi Spar Kjøp som frykter å gå konkurs om politikerne gjør alvor av sine valgløfter. Tidligere har også foreningene Virke og Distansehandel Norge kommet med et konkret forslag til løsning på hvordan man kan legge forholdene til rette for mer internasjonal handel, uten å skape problemer for norsk næringsliv:

Har funnet løsningen på omstridt tollfrigrense

Nå har altså også NHO Handel som er en nystartet landsforening i NHO-fellesskapet, kastet seg inn i debatten. I et brev sendt til Siv Jensen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2015, ber NHO Handel om at hele tollfrigrensen helst avvikles, eventuelt at regjeringen avstår fra en økning.

Her er brevet som NHO Handel har sendt til Siv Jensen:

NHO Handel viser til dine tidligere samtaler med Kristin Skogen Lund, NHO vedrørende forrige års budsjettarbeid 2014 og Regjeringens pågående budsjettarbeid. Det vises også til tidligere samtaler mellom Jørgen Næsje og NHO v/Petter Brubak.

Vi ønsker igjen å tydelig presisere den vanskelige situasjonen en eventuell økning av fribeløpsgrensen for privat netthandel fra kr 200,- til 1000,- vil kunne medføre for norsk handel.

Vi ønsker å trekke frem fem synspunkt:

  1. Det anses klart diskriminerende mot norsk handel (kontra utenlandsk)
  2. Konsekvensene av økning 200,- til 1000,- er beskjedent estimert til å innebære tap av 20.000,- arbeidsplasser innen år 2020 pga konkurser og utflytting av norsk netthandel.
  3. Ingen europeiske land (eller andre land) har høyere friimportsgrense, Sverige innførte 0,- (Innenfor EU betales også MVA).
  4. Norge er fremst på netthandel i Europa og veksten er økende. Økning av fribeløpet gjelder også land som USA og Kina/Asia. Mulige og uforutsigbare endringer kan "over natten" gjøre varer billig og raskt tilgjengelig for norske forbrukere til summer langt under normal kjøpspris (f.eks. stor nettsalgsleverandør via kjent sosialt medium med gode oversatte sider). Disse bør ikke være positivt diskriminert med fordeler som 0,- MVA inntil 1000 kr.
  5. Provenytap (ikke utredet nærmere av oss. Viser til spørsmål i Stortinget i 2012).

Vi håper derfor sterkt at Regjeringen finner å redusere MVA-fribeløpet til 0 eller subsidiært å avstå fra en økning.

Med vennlig hilsen

NHO Handel

Se også NHO Handel sitt notat om tollfrigrensen (Word-fil)

(Foto: Fremskrittspartiet)

Del artikkel: