Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

- Nordmenn er overmodne for digital tilgang til helsetjenester

Netthandel

Landsomfattende undersøkelse om e-helse viser at vi er svært sultne på digitale helsetjenester.

ANNONSE

Norges største undersøkelse om nordmenns digitale helsevaner, Norsk e-helsebarometer, avdekker at befolkningens sult etter stadig flere digitale helsetjenester er stor.

En ny verden

I 2016 får alle landets innbyggere tilgang til sin digitaljournal via PC, mobil og nettbrett, og dermed åpnes en ny verden av digitale bruksmuligheter for pasientene.

- Norsk e-helsebarometer viser at nordmenn er overmodne for digital tilgang til sine egne journaler, og genuint ønsker å delta mer aktivt i sin egen pasientbehandling, forteller kommuikasjonsdirektør Karl Arne Jespersen (bildet) i det norske e-helseselskapet DIPS ASA.

Bodø-selskapet er storleverandør av e-helsesystemer til norske sykehus, og står bak undersøkelsen sammen med analysebyrået Opinion. Et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn deltok i undersøkelsen.

Les også: Gründer-ektepar spesialiserer seg på digitale urintester

Kvinner mer digitalt aktive enn menn

Undersøkelsen avdekker at digitale helsetjenester i dag hovedsakelig benyttes til valg av fastlege eller timebestilling. 37 prosent av befolkningen oppgir at de har valgt eller byttet fastlege på nettet, mens 31 prosent har bestilt legetime.

- Ikke overraskende er kvinnene mer digitalt aktive enn menn når det gjelder helsetjenester. 49 prosent av mennene i undersøkelsen, mot 37 prosent av kvinnene, svarte at de aldri har benyttet slike muligheter på nettet, forteller Jespersen.

 


I år får alle landets innbyggere tilgang til sin digitaljournal via PC, mobil og nettbrett, og dermed åpnes en ny verden av digitale bruksmuligheter for pasientene. Illustrasjons

I år får alle landets innbyggere tilgang til sin digitaljournal via PC, mobil og nettbrett, og dermed åpnes en ny verden av digitale bruksmuligheter for pasientene. Illustrasjons
foto: Yay Images

 

- Etter hvert som flere av landets helseforetak åpner pasientenes digitaljournal for personlig innsyn, vil interessen for slike tjenester eksplodere. I undersøkelsen svarer åtte av ti nordmenn at de er positive til elektronisk tilgang til egen pasientjournal. Syv av ti er positive til å delta mer aktivt i egen behandling, og igjen er kvinner jevnt over litt mer positive enn menn, fortsetter Jespersen.

- Pasientene sender gjennom undersøkelsen et klokkerklart budskap til helsemyndigheter og politikere: Nordmenn ønsker flere helsetjenester lett tilgjengelig på mobil og nett, og de mener seg kompetente nok til å delta i egen behandling.

Nytteverdien av digitale helsetjenester

I undersøkelsen ble befolkningen også bedt om å rangere nytteverdien av digitale helsetjenester. Øverst rager muligheten til å lese behandlers vurdering, dernest muligheten for å kunne gå igjennom sin egen journal og historikk.

Også åpning for å kommunisere direkte med lege og helsepersonell, samt bestille legetime på sykehus, trekkes frem blant de mest positive mulighetene som helsedigitaliseringen gir.

Blant de minst nyttige mulighetene rangeres valg/bytte av fastlege, anledning til å levere egenrapport underveis i behandlingsopplegg, samt å legge inn informasjon om egen sykdom i behandlerens journal.

(Foto: Olav Øygard)

Del artikkel: