Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Norge blir med i EUs nye klageordning

Ole Martin N. Evensmo

EU har laget en felles kundeklageordning som også norske nettbutikker må forholde seg til. Her er reglene.

ANNONSE

Etter flere års arbeid åpnet EU tidligere i uken en ny, felles kundetvist-løsning. EUs mål er å få fart på netthandelen mellom landene og har derfor skapt et felles sett med regler som gjør det enklere for både kunder og nettbutikker som hittil har måttet forholde seg til et 30-talls ulike regleverk.

De nye EU-reglene gjelder også for EØS-området og dermed Norge. Den nye portalen vil la kunder sende inn tvister, men EU har ikke etablert et felles tvistebehandlingsorgan. Den nye portalen avgjør hvilket land som skal behandle saken og oversender den til behandling, basert på et felles regelverk.

Kravene er dog ikke så dramatiske. Helt konkret må alle norske nettbutikker etterhvert vise frem en lenke til EUs nye Online Dispute Resolution-side. Nettsiden til den nye ordningen er etablert, men vil ikke åpne ordentlig før 15. februar.

Krav om henvisning til den nye tvisteportalen ble innført for alle EU-land 1. januar. Her i Norge skal Stortinget behandle lovforslaget i løpet av våren og loven trer i kraft 1. juli i år, forteller Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Netthandel.no.

Del artikkel: