Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Nye krav til norske nettsider

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Nye regler om universell utforming setter krav til blant annet bruk av fonter og fargebruk. Lovverket gjelder alle norske nettbutikker. Målet er å gjøre det enklere for blinde og svaksynte å finne frem på nett.

ANNONSE

Alle  private og offentlige virksomheter i Norge bør sette seg inn i de nye kravene til nettsider. Målet er å sikre alle innbyggere i Norge, uavhengig av funksjonsnedsettelser, tilgang til nødvendig informasjon på nett.

Det er to frister som gjelder, den første er allerede til sommeren:

  • Nye nettsuder må følge kravene fra 1. juli 2014
  • Eksisterende nettsider må følge kravene fra 1. januar 2021

Det er en lang liste med kriterier som må følges. Listen inkluderer navigasjon, bildebruk, kontraster, mulighet for tastaturnavigering og mulighet for å forstørre skriftstørrelsen.

Kravene gjelder ikke bare nettbutikker, men også nettaviser, borettslag, korps, idrettslag etc. Kort sagt alle norske virksomheter. Unntakene er sosiale medier som blogger når disse er brukt i privat sammenheng. Kravet gjelder heller ikke kringkasting, bygg- og undervisningssektoren da deres utforming reguleres av andre lover.

Kan gi bøter

De som ikke oppfyller kravene, kan få tvangsmulkt.
- Vi vil først kontrollere områder som har lav etterlevelse av regelverket eller områder som gjelder store brukergrupper og som er viktig for likeverdig samfunnsdeltakelse, sier Malin Rygg som leder tilynet for universell utforming av IKT i en pressemelding.

Tilsynet er underlagt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og er lokalisert i Leikanger i Sogn og Fjordane. Tilsynet ble etablert 1. juli i fjor, samme dato som forskrift for universell utforming av IKT trådte i kraft.

Ikke valgt tilsynsmetoder

- Tilsynet har ennå ikke bestemt hvilke bransjer eller virksomheter som skal bli kontrollert. Virksomhetene vil bli varslet om tilsyn på forhånd. Regelverket gir ikkje føringer for hva slags tilsynsmetode Difi skal bruke. Difi skal frem mot 1.juli 2014 greie ut og velge en eller flere tilsynsmetoder, sier Malin Rygg.

Beregninger som Standard Norge har gjort for Difi, vil norske virksomheter bruke totalt 460 millioner kroner på å endre sine nettsider. Det skriver Aftenposten.

Del artikkel: