Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Økning av tollfrigrensen får kritikk fra ekspert i forvaltningsrett

Økning av tollfrigrensen får kritikk fra ekspert i forvaltningsrett
Foto: Bjørn Skomakerstuen / eHandel.com
Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Ekspert i forvaltningsrett reagerer på Regjeringens innføring av både sukkeravgift og 350-kronersgrensen.

ANNONSE

Den siste tiden har den såkalte 350-kronersgrensen for netthandel fått mye oppmerksomhet i media. Det samme har innføringen av sukkeravgiften.

De to kontroversielle ordningene har blant annet gitt en kraftig omsetningsøkning i utenlandske nettbutikker som selger brus og godteri til Norge.

Mangelfull utredning

Nikolai K. Winge som er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet på UiO reagerer nå på hvordan regjeringen har gått frem i behandlingen av de to sakene.

Winge lar seg ikke imponere over at Regieringen verken har utredet konsekvensene av de nye reglene eller at det ikke føres noen statistikk over denne handelen.

Overfor Dagbladet påpeker Winge at det finnes juridiske krav om å utrede konsekvenser av forskriftsendringer - og viser til forvaltningsloven (§ 37). Lovverket krever at saken er «så godt opplyst som mulig» før forskriftsendringen vedtas. I tillegg fremkommer det av utredningsinstruksen at det skal foretas særskilt utredning av konsekvensene for næringsvirksomhet.

Winge oppfordrer departementet til å vise hvilke undersøkelser som ble gjennomført før endringene ble vedtatt.

Noen kansellering av vedtaket på grunn av manglende utredning er derimot neppe aktuelt. 

- Dersom det viser seg at vedtaket er mangelfullt utredet bør departementet snarest iverksette en utredning som undersøker konsekvensene av forskriftsendringen. Slik kunnskap kan delvis reparere et mangelfullt vedtak, men det viktigste er at det gir grunnlag for en evaluering, sier Winge til Dagbladet.

Savner kunnskap om netthandel fra utlandet

I en kommentar til Dagbladet medgir statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet at den kontroversielle tollfrigrensen er en konkurranseulempe for norske aktører, men "at hensynet til forbrukerne veier tyngre".

Da Regjeringen økte tollfrigrensen fra 200 kroner til 350 kroner, skjedde det uten full utredning fra Finansdepartementet. Statistisk Sentralbyrå (SSB) som normalt får i oppdrag å samle statistikk om sentrale utviklingstrekk i samfunnet, ble heller ikke involvert.

Næsje innrømmer at han gjerne skulle hatt mer innsikt i utenlandshandelen, men at det er vanskelig å fremskaffe gode tall.

- Det føres ikke statistikk over varer med verdi under 350 kroner, ettersom disse varene ikke registreres fordi det er fritatt for plikten til å deklarere. Dette er et område hvor det selvsagt vil være interessant å få mer kunnskap, men hvor det er krevende å finne gode kilder til å belyse omfanget, medgir Siv Jensens statssekretær.

Del artikkel: