Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Online klageportal på vei til Norge

Netthandel

1. januar 2017 gis norske forbrukere sannsynligvis muligheten til å klage online på varer og tjenester de ikke er fornøyd med.

ANNONSE

Flere europeiske forbrukere er allerede godt i gang med å kunne klage online. 17 av 28 EU-land har nå åpnet en nettportal for online konfliktløsning, skriver Virke.

Går ting som planlagt vil norske forbrukere trolig kunne benytte seg av dette tilbudet fra og med 1. januar 2017.

Målet med opprettelsen av klageportalen er at færre tviste- og klagesaker mellom næringsdrivende og forbrukere skal måtte gå den ofte lange og tunge veien via rettsapparatet.

Den nettbaserte konfliktløsningen, ODR (online dispute resolution), vil etter hvert finnes i alle EU- og EØS-land, herunder Norge.

Her vil Forbruker Europa se til at det er en  tilgjengelig ODR-ekspert som de stridende partene kan tilkalle og benytte seg av.

– ODR-løsningen som vil bli inntatt i Forbrukerklageloven, vil i Norge bli gjennomført tidligst 1. juli i år, men mest sannsynlig fra 1. januar 2017, sier direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa, Norges representant i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer, til netthandel.no.

En del praktiske og politiske løsninger må til før klageprotalen er oppe og står. Det skyldes blant annet forsinkelser med diverse tekniske utfordringer, samt at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som dette hører innunder, må få sagt sitt i saken.

- Vi håper å få dette gjennom i Stortinget i løpet av vårsesjonen, sier Wiik, som legger til at det er et ganske omfattende arbeid som ligger til grunn i forkant. Det skal blant annet opprettes klagenemnder på alle varetyper og tjenester i EU.

Han sier videre at nettbutikkene vil bli pålagt på en tydelig og lett forståelig måte å opplyse om denne klagemåten.

Blant annet skal dette gjøres kjent på nettbutikkens nettside.

Nettstedet for ODR tillater bruk av samtlige av EUs 23 offisielle språk – og etter hvert også norsk

Del artikkel: