Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Posten opplever kraftig fall i postvolumet - ikke grunnlag for post hver dag

Posten opplever kraftig fall i postvolumet - ikke grunnlag for post hver dag
Posten Norge forventer en omstilling i postloven.
Foto: Pressebilde: Posten Norge
therese.karlsrud.haugen
ANNONSE

Posten Norges omsetning i tredje kvartal var på 5643 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon på 2,8 prosent fra fjorårets tredje kvartal. Det justerte driftsresultatet havnet dermed på 126 millioner kroner. 

Reduksjonen i omsetning og resultat skyldes et kraftig fall i brevvolumene mener Posten. I årets tredje kvartal falt postvolumet med 15,5 prosent. 

- Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef i Posten Norge Tone Wille, i en pressemelding. 

Forventer endring i postloven

Konsernsjefen forventer at man går over til post annenhver dag i stedet for på daglig basis fra og med 2020. 

- Jeg forventer at forslaget til endringer i postloven blir lagt frem og behandlet i Stortinget i høst. Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om postomdeling annenhver dag fra 2020.

Omsetningen ble redusert med 979 millioner kroner i årets tredje kvartal sammenlignet med fjoråret, og hovedårsakene er kraftig volumnedgang, og i tillegg salg av Bring Citymail Sweden og inntektsreduksjon som følge av innføringen av én adressert brevstrøm fra 1.januar 2018.

Dersom antall dager for postomdeling ikke blir færre kommer det til å koste staten dyrt, mener Posten Norge. 

- Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i fremtiden, sier Wille.  

Del artikkel: