Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

- Send forslaget i retur

Ole Martin N. Evensmo

NHO Handel er godt fornøyd med at Venstre går inn for en lavere tollfrigrense og setter av penger til å forenkle fortollingen. De mener likevel at det er langt igjen.

ANNONSE

Venstre ønsker tollfrigrense på 350 kroner og vil sette av penger til å lage en selvbetjeningsløsning , noe som har skapt en viss optimisme i norsk næringsliv, inkludert i NHO Handel.

- Venstres budsjettforslag tyder på at de er i stand til å lytte. Samtidig er "et skritt om gangen"-strategien misforstått. Vi kan ikke bevege oss stadig mer i retning av taxfreehandel på nett. Det undergraver fullstendig norsk konkurranseevne, mener Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.

I forrige uke gikk NHO, Virke og LO sammen ut mot forslaget om å øke tollfrigrensen til 500 kroner, som både i forhold til arbeidsplasser og provenytap er alt for dårlig utredet.

NHO Handel etterlyser også en skikkelig juridisk gjennomgang. På sine nettsider skriver de: "Hele EU-retten med fri flyt av varer, tjenester og personer bygger på et grunnleggende likhetsprinsipp for konkurranse. Det er ingen saklige grunner for at norsk handel skal konkurrere med 20% lavere pris. Norsk handel ønsker konkurranse velkommen, men det må skje på like vilkår."

- Samarbeidspartiene må felles sende forslaget i retur for en bedre konsekvensutredning, mener Næss.

NHO Handel foreslår en alternativ ordning som de mener er rettferdig for bedriftene og gunstig for forbrukerne.

Heller ikke Hovedorganisasjonen Virke er helt fornøyd.

-Jeg er glad Venstre sier nei til regjeringens forslag om en avgiftsfri grense på 500 kroner ved import og at Venstre støtter Virkes forslag om å innføre en selvbetjeningsløsning for momsinnbetaling, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Men forslaget om en grense på 350 kroner er kun et lite skritt i riktig retning og langt fra nok til å nulle ut skadevirkningene av regjeringens forslag, fortsetter hun. Med en enkel selvbetjeningsløsning er det heller ingen grunn til å ha noen avgiftsfri grense lenger.

(Foto: NHO)

Del artikkel: