Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Tollfrigrensen økes til 350 kroner

Tollfrigrensen økes til 350 kroner
Bilde: Yayimages / Viviolsen
Ole Martin N. Evensmo

Ny tollfrigrense blir 350 kroner, inkludert frakt og forsikringskostnader. Verken NHO eller Virke er fornøyde.

ANNONSE

Det er klart at tollfrigrensen økes fra 200 til 350 kroner etter at både Venstres og KrFs stortingsgruppe har godkjent budsjettavtalen med regjeringspartiene.

Den nye grensen er inkludert frakt og forsikring, hvilket gjør de to beløpene ikke helt sammenliknbare, påpeker Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.

- Når beløpet inkluderer frakt og forsikring vil det i forhold til noen land være tilnærmet den grensen vi har i dag. Forslaget er likevel ikke det samme som nåværende grense på 200 kroner, eksklusive frakt. I forhold til land som Kina samt andre land som anses fattige i Verdenspostkonvensjonens forstand, vil forslaget innebære en økning på nær en hundrelapp for lette varer.

NHO Handel kaller økningen til 350 kroner en «halv seier for norske arbeidsplasser», men de er ikke helt fornøyde.

- Vi ser at politikerne ikke har tatt inn over seg argumentet om å likestille norsk og utenlandsk handel i forhold til MVA. Vi leser likevel det nåværende forslaget som et kompromiss mellom fire parter som har jobbet særdeles hardt for å komme frem til de løsningene som nå foreligger. Vi må derfor også se dette i en større helhet, og arbeide videre med likestilling av MVA, sier Bjørn Næss.

Heller ikke Virke er helt fornøyde.

- Kritikken har tydeligvis gjort inntrykk, derfor er det skuffende at man lander på en slik mellomløsning. Selv om en grense på 350 er bedre enn 500, nullstilles ikke skadevirkningene av regjeringens forslag, sier samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen, i en pressemelding.

Virke ber nå om at Finansdepartementet raskt utreder en selvbetjeningsløsning for momsinnbetaling, slik at grunnlaget for fortollingsgebyret faller bort og grensen for avgiftsfritak kan fjernes.

- Svaret er å innføre moms fra første krone – slik landene rundt oss gjør – og gjøre det enkelt og gratis for forbruker å betale momsen. Virke mener at dette kan gjøres ved at tollmyndighetene oppretter en digital momsinnbetalingsløsning for forbruker. Dette må komme på plass, slik at det kan innføres en nullgrense allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Andersen.

Del artikkel: