Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Trendene som styrker netthandelens posisjon

Netthandel

Webbutikker er ofte mer produktive enn fysiske butikker. Det skriver Jakob Falck.

ANNONSE

E-handelen kan være med å øke produktiviteten og konkurransen i detaljhandelen og dermed gi lavere priser til forbruker, samt gjøre det enklere for forbrukere i alle landsdeler å få adgang til et bredere varesortiment, slås det fast i rapporten «Fremtidens detailhandel» utgitt av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark som ble publisert for noen dager siden. Ifølge den danske rapporten økte omsetningen i e-handelen med 56 % i løpet av siste 3 år. Markedsandel for e-handel varierer; Forbrukerelektronikk 36 %, Klær og sko 18 % og Dagligvarer 4 %.

Rapporten kommenterer også at direkte salg til forbruker kan øke konkurransetrykket og at e-handel forventes å ha betydning for butikkstrukturen i detaljhandelen. At det blir økt internasjonalisering er intet nytt.  Dagens importandel for en samlet detaljhandel er i dag på 14 %, mens for e-handel spesifikt er den på 40 %.  Drivere for økt e-handel vil være kostnadsjakt gjennom digitalisering og økt bruk av teknologi for lagerstyring, vareinnkjøp, hylleadministrasjon (space management), enklere og mindre feilbehandling, sporing, big data osv. For “Click & Collect” siteres direktør Jesper Elkjær i Osuma for mulighetene for at små lokalsamfunn kan etablere et felles oppsamlingssted for utlevering. Kjøl og frys og begrenset holdbarhet hemmer for eksempel netthandelsveksten innenfor dagligvarer.  Det slås det fast at store fysiske butikker har en positiv effekt på produktutviklingen i bransjen, og som vil resultere i butikkdød. I 2008 var det 1,07 butikker pr 1000 innbyggeren i Danmark, snitt EU land var 0,97 (10 % lavere).

Hva som skal til for å få forbrukeren til å handle mer via nettet varierer pr. bransje. Prissensitiviteten er høy ved planlagte kjøp, mens for impulskjøp er andre faktorer som bekvemmelighet langt viktigere. Størrelsen på marginene i de ulike nettbutikker vil avhenge av hvilken kundeverdi og hvor sterke brands man greier å bygge.

Under har jeg satt opp en del viktige trender;

Nettbutikkaktørene stoler mer på kundene

 • Forenkler betalingsrutiner og innføring av standard vilkår som kunden ikke må spesifikt godkjenne
 • Enklere returordninger – “hjemmet” som prøverom og familien som kjøpsrådgiver.

--> Dette medfører at flere fullfører kjøpsprosessen/høyere konverteringsraten.

Fra transaksjon til opplevelse

 • «ide-salg» og «kjøpe» fritid
 • Inngangssiden oppleves som ny hver gang kunden er inne i nettbutikken gjennom bruk av Big Data
 • Flere valgmuligheter; Transport, utleveringssted, betaling, teknologiutvikling på PC/brett/mobil og skreddersøm av produkter/tjenester
 • Overføre r-tail opplevelser til e-tail
 • Vri fokuset fra “shopping et nødvendig onde” til å tilfredsstille” shopaholikeren”.

--> Dette medfører høyere marginer.

Kunde- og markedsrettet leveringstid

 • Ikke alle kunder trenger varen umiddelbart (eksempel; rykende fersk pizza leveres på 30 minutter, mens møbelinnkjøp leveres om 6 uker fra bestilling)
 • Nedbygging av lager
 • Produksjon etter bestilling (“Foilware”)
 • Distribusjon rett fra produksjon til sluttkunde

--> Dette medfører reduserte kostnader og mindre risiko

Sammensmelting av r-tail og e-tail, samt utnytte sky-muligheter (les: outsourcing)

 • Utnytte opparbeidet profil
 • Utnytte ressurser bedre
 • Bredere varesortiment, flytte lager bakover i leveransekjeden og prosess for å overføre faste til variable kostnader
 • Butikkene blir mer utstillingssted mens varene handles på nettet
 • Innføring av webassistert salg i fysisk butikk

--> Dette medfører stordriftsmuligheter

Økt internasjonal netthandel og noen få nasjonale bransjelokomotiv

 • Noen få store markedsplasser hvor man kan kjøpe fra mange tilbydere
 • Store og kjente spesialister med et godt renomme/profil

--> Dette medfører maktkonsentrasjon

Mange små (long tail)

 • Endringsorienterte utnytter kjappe svingninger i markedene
 • Nisje for spesielt interesserte

--> Bedre marginer i nisjemarkedene

Verdiøkende tjenester

 • Presangservice / pakke inn
 • Levere til kundens kunde
 • Gi kunden valgmuligheter på betaling, leveranser osv.

--> Øker opplevd kundeverdi

Vi ser allerede at shopping på nettet og i fysiske butikker smelter sammen.  Vi vil få det beste fra to verder.  Tollbehandling vil bli forenklet (forslag på dette er allerede presentert av Distansehandelsforeningen). Barrierene mellom landene vil forsvinne - mange av de globale nettbutikkene vil oppfattes som lokale. Beliggenhet som konkurransefortrinn blir mindre viktig når man har sin PC/brett/ mobil innen en armlengdes avstand 24/7/365.  Relevans, opplevelse og oppfyllelse av kundens drømmer vil gi konkurransekraft og lojale kunder. Mange gamle sannheter vil bli historie gjennom reengineeringsprosesser av verdikjeden i e-handel.

Spennende utvikling som vil gi e-handelen sterkere posisjon i markedet.

Del artikkel: