Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Truet med enorme bøter til eier av dårlige nettsider - nå avsluttes saken

Truet med enorme bøter til eier av dårlige nettsider - nå avsluttes saken
Malin Rygg fra Difi måtte vente lenge, men tilslutt fikk SAS utbedret feilene på sine nettsider.
Foto: Difi
Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Tilsynet i Difi avslutter tilsynet med SAS Norge AS og deres nettsider sas.no. Flyselskapet rettet alle feilene innen fristen og slipper dagbøter.

ANNONSE

Tilsynet i Difi foretok i fjor høst en stor gjennomgang av Sas.no. Totalt fant de seks avvik på tilsammen 20 lovkrav.

SAS fikk raskt beskjed om å rette feilene. Enkelte feil ble rettet umiddelbart, mens andre trakk ut i tid. Til slutt ble tilsynet lei av forsinkelsene og 15. august fikk de ti arbeidsdager på å rette de siste feilene, ellers ville det løpe dagbøter på 150 000 kroner per dag.

Om lovverket

Varsel om bøter ble gitt med hjemmel i lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)  og forskrift om universell utforming av IKT. Målet med lovverket er å sikre at alle, også svaksynte og brukere med andre funksjonshemminger skal kunne navigere rundt på nett på en enklest mulig måte. Lovverket gjelder også alle norske nettbutikker. For mer informasjon Difi og om kravene til universell utforming av ikt, se tilsynet sitt nettsted.

Alle må ha likeverdige muligheter til å bestille flybillett, påpeker Direktør i tilsynet, Malin Rygg.

- Vi er glade for at feilene vi avdekket i kjøpsløpet på sas.no, er rettet opp. Dette vil komme alle SAS sine kunder til gode. SAS har hatt et positivt fokus og god oppfølging etter vedtaket. Det har gjort at de nå er i mål, og vi håper at SAS vil opprettholde det gode arbeidet med universell utforming i nettløsningen sin.

Kunne risikert enda større bøter utover høsten

Ifølge Difi leverte SAS en plan for retting i januar år, med mål om at alt skulle være utbedret innen juni. Da fristen utløp, gjensto det fortsatt å rette 33 prosent. Tilsynet sendte derfor ut pålegg om retting den 25. juni, med frist for å rette resten innen 6. august. 8. august sto det fremdeles igjen 19,2 prosent av feilene, som alle var knyttet til kjøp av flybilletter.

SAS fikk altså ti arbeidsdager fra og med 16. august til å rette feilene som gjensto. Deretter ville det løpe dagsbøter hver arbeidsdag fra og med 30. august. Størrelsen på var 150 000 kroner, og fra og med 1. oktober ville nivået øke med 10 prosent per påbegynte kalendermåned.

Del artikkel: