Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Veksten på nett fortsetter – de fysiske butikkene taper terreng

Ole Martin N. Evensmo

En ny global rapport viser at netthandelen fortsetter å utfordre de fysiske butikkene. Norge er intet unntak, men nettandelen er fortsatt beskjeden.

ANNONSE

Den totale detaljhandelen (både online og offline) i verden forventes å bli på nærmere 24 billioner dollar i 2015, viser en global rapport laget av eMarketer. Det forventes at salget globalt øker med 5-6 prosent i året og ender på 28,3 billioner dollar i 2018. Tallene inkluderer produkter og tjenester, men ikke reiseliv og billetter.

Av dette estimeres det at 6,7 prosent av omsetningen i år skjer på nett, noe som betyr at verdens befolkning i 2015 vil handle på nett for 1,592 billioner dollar. I 2018 forventes det at nettandelen øker til 8,8 prosent. Særlig den ekstreme veksten i netthandelen i Kina er utslagsgivende. I 2018 forventes det at kineserne alene vil handle på nett for vel 1 billion dollar. Til sammenlikning forventes det enorme amerikanske netthandelsmarkedet i 2018 å utgjøre "kun" 0,493 billioner dollar. Til sammen hadde de to landene 55 prosent av verdens netthandel i 2014, så utviklingen i de to landene har stor betydning på den globale utviklingen.

Også norske netthandelsvaner er inkludert i undersøkelsen fra eMarketer. Undersøkelsen viser at 9,7 prosent av det vi handlet på nett i fjor var på nett (dette er noe høyere enn estimatene til Virke som viser at nærmere 6 prosent av nordmenns kjøp skjedde på nett). I år forventer eMarketer at andelen vil øke til 10,7 prosent. I 2018 vil andelen være 12,7 prosent:


grafen viser hvordan salg på nett øker på bekostning av de fysiske butikkene. Klikk for å forstørre.

grafen viser hvordan salg på nett øker på bekostning av de fysiske butikkene. Klikk for å forstørre.

Også våre nordiske naboland er inkludert i undersøkelsen. I Sverige hevdes det at nettandelen i 2014 kun var 3,5 prosent, men den vil stige til 4,6 prosent i 2018. I Finland var andelen 9,8 prosent med en forventet økning til 11,5 prosent i 2018. Danskenes andel var i 2014 på 8,6 prosent, med forventet økning til 10,8 prosent i 2018.

(Foto: Yaymicro)

Del artikkel: