Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

- Vi har fått bedre tilgang til det amerikanske markedet

- Vi har fått bedre tilgang til det amerikanske markedet
Bilde: SWIMS
Ole Martin N. Evensmo

SWIMS ser lyst på fremtiden til tross for underskudd på nærmere fire millioner kroner i fjor.

ANNONSE

Swims omsatte i fjor for 97 millioner kroner, en oppgang på 8,6 prosent fra året før. Tallene viser et underskudd på 3,8 millioner kroner

Her er det dog viktig å merke seg at etter at Differential Brands Group kom inn på eiersiden, ble det gjort flere driftsmessige grep. Det ble ifølge Dagens Næringsliv opprettet et nytt selskap (Swims LLT) for all drift i Nord-Amerika, mens i Swims AS føres inntektene i alle andre land. Private equity-fondet står som eier av alle aksjene i Swims LLT. Dette selskapet eier igjen Swims AS i sin helhet. Av denne grunn kommer ikke inntektene fra USA inn i SWIMS AS sine regnskapstall som nå er tilgjengelige for 2016. 

SWIMS hadde i lang tid fokusert mye på det amerikanske markedet og allerede da Differential Brands Group kom inn på eiersiden, hadde de to kontor i Nord-Amerika (New York og Canada. Nå har de fått ytterligere fire kontorer i USA. 

SWIMS-sjef Alexander Eskeland sier til Dagens Næringsliv at den økte tilstedeværelsen i USA er viktig for selskapets videre utvikling.

– Det er veldig gøy at merkevaren Swims nå kan oppnå sitt fulle potensial. Vi har fått bedre tilgang til det amerikanske markedet, og vi har fått en mye bedre kundeforståelse enn vi hadde tidligere.

– Bransjen vi er en del av er i stor endring. Konsumentene bruker mindre på klær og sko, og i stedet mer på opplevelser. Man kan nesten kalle det en kulturell revolusjon. Denne endringen i kundeadferd er noe vi er blitt svært bevisste på den siste tiden.

Del artikkel: