Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Vil ikke ta skylden

Ole Martin N. Evensmo

Det er umulig å fjerne fortollingsgebyret, mener Finansdepartementet og legger skylden på Posten Norge. Logistikkselskapet mener kritikken er urimelig. - Fjern heller moms på fortollingsgebyret.

ANNONSE

- Vi kan ikke diktere Posten til å fjerne sitt gebyr, sa statsråd Jørgen Næsje i Finansdepartementet for få dager siden.

Det får Posten Norge (Bring / Posten) til å se rødt.

- Vi mener det er urimelig og feil å gi Posten ansvar for at tollfri-grensen heves fra 200 til 500 kroner. Vi mener tvert i mot at forenklet tollbehandling er viktigere for forbrukerne og har jobbet aktivt for å utvide grensen for forenklet tollbehandling fra 1000 til 5000 kroner, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme til Nettavisen.

Posten mener forenklet tollbehandling er den beste løsningen for norske forbrukere som ønsker å handle i utenlandske nettbutikker, uten at det forverrer norske butikkers konkurransesituasjon og toll-inntektene opprettholdes.

Gjølme forteller at gebyret på 135 kroner er inkludert merverdiavgift, og at den reelle inntekten for Posten derfor er 108 kroner, noe som for øvrig er lavere enn konkurrentene. Inntektene skal dekke arbeidet knyttet til å deklarere, oppkreve og sikre at penger blir korrekt innbetalt til statskassen ved import.

- Dette skal dekke kostnader til både arbeid og systemer, blant annet kostnader til utlevering via postkontor/PiB (uten fortolling kunne mye vært utlevert direkte i postkassen). I tillegg kommer utsending av hentebilag og distribusjon av slike til mottaker, kontroll av sendingsinformasjon og etterlysning av manglende dokumentasjon og midlertidig lagerføring av slike sendinger. Dersom myndighetene er villig til å se på forenklinger, så er vi positive til å bidra til det, sier kommunikasjonsdirektøren.

Gjølme oppfordrer nå Regjeringen til å fjerne merverdiavgiften og dermed redusere gebyret med 20 prosent.

- En mulighet kunne jo være å fjerne moms på tjenesten - altså moms på innkreving av moms - slik at prisen for forbruker ble redusert fra 135 til 108 kroner.

(Foto: Birger Morken / Posten Norge)

Del artikkel: