Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Virke ber regjeringen ta grep om globalt betalingssystem for pakker

Virke ber regjeringen ta grep om globalt betalingssystem for pakker
Subsidieringen av pakker fra kinesiske nettbutikker undergraver konkurranse og berører norske arbeidsplasser, mener Virke.
Foto: Nils Midtbøen/Posten Norge
therese.karlsrud.haugen
therese@ehandel.com

I kampen mot kinesisk netthandel.

ANNONSE

I FNs postunion (Universal Postal Union, UPU) definerer Kina seg som utviklingsland. Det innebærer at postpakker som sendes fra kinesiske nettbutikker til norske kunder subsidieres.

Dette er konkurransevridende og ikke bærekraftig, mener Virke, som nå ber regjeringen om å kjempe for endring av UPUs betalingssystem for postpakker på en ekstraordinær kongress 24.-25. september.

USA truer med å melde seg ut

Både USA og flere andre vestlige land har bedt om en endring i FNs postavtale, og USA har tidligere varslet at de vil trekke seg ut av UPU dersom systemet ikke endres. Nå vil Virke at også den norske regjeringen engasjerer seg aktivt. Det fremkommer i et brev fra fra Virke til samferdselsminister Jon Georg Dale. 

- Dette undergraver konkurransen, rammer arbeidsplasser i Norge og i våre naboland og motvirker hensyn til bærekraft i internasjonal handel. Vi ønsker dessuten å unngå at UPU svekkes ved at USA og kanskje andre viktige land trekker seg ut, heter det seg i brevet.

Må tilpasses dagens handel

Under den ekstraordinære kongressen, som skal avholdes av UPU til høsten, skal det diskuteres hvordan betalingssystemet ved internasjonale pakkeforsendelser skal tilpasses dagens virkelighet med økende netthandel globalt.

Virke mener dette kan realiseres best ved at UPUs medlemsland selv bestemmer betalingen, men regulert på en måte som sikrer kostnadsdekning ved pakkeforsendelsene. 

- Blir det ikke en endring av betalingssystemet kommer USA til å trekke seg og da vil de selv definere sine egne tariffer. Det gjelder både ovenfor Kina og andre land, og kan gjøre at flere velger å trekke seg. Hvis hvert enkelt land skal bestemme selv vil det jo påvirke netthandelen, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke, til Ehandel.com. 

Del artikkel: