Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Virke-direktør: - Kan bli blodig

Ole Martin N. Evensmo

Samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen, slakter forslaget om økt tollfrigrense.

ANNONSE

Som kjent foreligger det et forslag fra Fremskrittspartiet om å øke tollfrigrensen fra 200 til 400 kroner. En slik endring vil få alvorlige konsekvenser for norsk handel og næringsliv, i tillegg til et skatt- og avgiftsbortfall på milliarder til statskassen, mener hovedorganisasjonen Virke. Et standpunkt som står i sterk kontrast til advokatene Kjerstin Ongre og Oddgeir Kjørsvik som mener en økning vil ha liten effekt:

Bortkastet å heve tollfrigrensen

En fersk rapport fra analyseselskapet Menon laget for Virke, viser at dagens 200-kroners regel allerede gir 6000 færre arbeidsplasser og et tap i verdiskapning på fem milliarder kroner bare i år. Det er ventet at effekten vil øke dramatisk hvis grensen dobles.

- Netthandelen er i så sterk vekst, at hvis grensen økes, kan dette bli blodig, sier Harald Andersen i en pressemelding.

- Dagens regelverk gir allerede en subsidiering av utenlandske butikker, fordi de slipper 25 prosent norsk merverdiavgift.  Det er perverst. Vi sender da ikke doping til våre konkurrenter i langrennssporet, avslutter Andersen.

 Rapporten fra Menon viser at:

  • Nordmenns netthandel fra utlandet anslås å beløpe seg til cirka ti milliarder kroner i 2014, hvilket tilsvarer omlag 23% av den totale netthandelen med varer.
  • En reduksjon i netthandel for norske aktører på ti milliarder kroner tilsvarer med ringvirkninger over 6 000 arbeidsplasser i Norge og et fall i verdiskapingen på nærmere fem milliarder kroner. Fallet i verdiskapingen inkluderer en skatte- og avgiftseffekt på omlag 2,3 milliarder kroner.
  • Rapporten viser at merverdiavgiften alene reduseres med cirka 1,3 milliard kroner som en følge av momsfritaket på kjøp av varer under 200 kroner.
  • Siden netthandelen øker med tolv til tjue prosent per år, vil tallene være vesentlig større allerede i 2015

 (Foto: Virke)

Del artikkel: