Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Virke klager inn tollfrigrensen til ESA

Virke klager inn tollfrigrensen til ESA
Ole Martin N. Evensmo

Virke klager inn den norske tollfrigrensen til ESA og nå må Nærings- og fiskeridepartementet svare.

ANNONSE

Handelsnæringen med organisasjonene NHO og Virke i spissen har i alle år vært motstandere av den såkalte tollfrigrensen og nå gjør Virke noe med saken. Virke har klaget inn frihandelsgrensen til ESA (EFTA Surveillance Authority) som overvåker EØS-avtalen mellom EU og blant annet Norge.

Tollfrigrensen gjør at norske kunder kan kjøpe varer fra utlandet uten moms og eventuell toll, dersom pris og frakt til sammen utgjør under 350 kroner.

- Vanligvis handler en klagesak om at en nasjonalstat gir ulovlig støtte til eget næringsliv. Her er det omvendt, tollfrigrensen gir utenlandske nettbutikker en fordel, påpeker Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke overfor Netthandel.no.

Andresen kan ikke gi noen forklaring på hvorfor NHO eller Virke ikke har klaget inn tollfrigrensen tidligere. Men i sitt brev til ESA mener Virke at økningen av grensen fra 200 til 350 kroner 1. januar i år gjør at regjeringen har laget en ny form for støtte som kan være i strid med EØS-avtalen.

Virke sendte klagen til ESA 15. oktober og ESA sendte så 5.november et brev til Nærings- og fiskeridepartementet. Der ber ESA departementet å om forklare sitt syn på saken. ESA vil ha "all relevant informasjon" slik at de kan vurdere om tollfrigrensen er en ulovlig støtteordning eller en ordningen som omfattes av et unntak. Departementet har frist til 7. desember på å svare ESA.

Del artikkel: