9 av 10 nordmenn bruker nettbank

Digitaliserte nordmenn blir enda mer digitaliserte, viser stor landsrepresentativ undersøkelse.

Nå er 3,9 millioner nordmenn nettbankbrukere - og 2,1 millioner bruker mobilbank. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2016.

– Bruker du internett er du i praksis også nettbankbruker. Snart vil det å ha smarttelefon også være synonymt med å være mobilbankbruker, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Annonse

Han konstaterer at vi blir stadig mer digitale i vår bruk av banktjenester.

Andelen mobilbankbrukere har økt fra 39 prosent i 2014 til 49 prosent i år, eller med i overkant av 400 000 personer siden 2014.

– Det overraskende er at antallet nettbankbrukere også har økt i samme periode. Nå er 9 av 10 voksne nordmenn nettbankbrukere. Vi hadde trodd at veksten ville flate ut etter hvert som mobilbankbruk ble mer og mer vanlig. Men kundene sier et klart ja takk til begge deler, sier Kreutzer.

Dagligbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra Finans Norge.

– Bankene har vært flinke til å forstå kundenes behov og jobber hardt for å være i forkant av teknologiutviklingen med enkle, tilgjengelige, sikre og ikke minst relevante løsninger. Den økningen vi nå ser i både mobil- og nettbankbruk viser at de har lykkes godt så langt, sier Kreutzer og legger til:

– I tillegg til at flere bruker nettbank og mobilbank har veldig mange kunder tatt i bruk nye mobile betalingsløsninger som Vipps, mCash, MobilePay og SnapCash det siste året. Bankene har høyt tempo i innovasjon og vinnerne er kundene, som får tjenester som forenkler hverdagsøkonomien deres, sier Kreutzer.

Mobil vs nett

Nettbanken brukes ikke like hyppig som mobilbanken.

6 prosent av nettbankbrukerne sier de er innom daglig, mens hele 20 prosent av mobilbankbrukerne sjekker mobilbanken hver dag.

Annonse

– I gamle dager førte man regnskap over hva som gikk inn og ut av kontoen, slik at man hadde full kontroll over hvor mye man kunne disponere. Nå er saldo bare noen tastetrykk unna, og nok noe av forklaringen på hvorfor så mange ofte sjekker mobilbanken, sier Kreutzer.

Selv om nesten alle har nettbank og halvparten av oss har mobilbank, er det slett ikke slik at vi helt gir slipp på bankkontoret.

8 av 10 kunder oppgir at de besøker et bankkontor, og 1 av 10 er innom hver måned eller oftere. Det er spesielt i forbindelse med låneopptak eller annen rådgivning behovet for å snakke personlig med en i banken dukker opp.

Fra 2014 til 2015 ble det 51 færre bankkontorer rundt om i Norge, og i 2016 er det varslet en ytterligere reduksjon i antall kontorer fra flere av aktørene.

– Det er viktig at de bankene som legger ned kontorer klarer å kompensere for manglende fysisk tilstedeværelse med andre gode måter å ha dialog med kundene på.

Dagligbankundersøkelsen tyder på at mange kunder tilpasser seg situasjonen og i større grad enn tidligere ringer til bankenes kundesentre for blant annet å få brukerstøtte og rådgivning om paring, plassering og ikke minst lån, avslutter Kreutzer.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!