Automatisering av varehandelen utfordring for butikkansatte

Med moderne teknologi blir varehandelen stadig mer automatisert og de ansattes hverdag forandres dramatisk, viser en ny rapport.

I rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» beskriver tre forskere hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge de neste tyve årene. I rapporten konkluderer de med at en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene. Det er særlig lavtlønns- og lavkompetanseyrker som vil bli mest utsatt, men forskerne påpeker at digitalisering påvirker alle yrker.

  • Telefonselgere (99 prosent sannsynlighet)
  • Regnskapsførere (98 prosent sannsynlighet)
  • Kontormedarbeidere (97 prosent sannsynlighet)
  • Resepsjonister (96 prosent sannsynlighet)
  • Butikkmedarbeidere (95 prosent sannsynlighet)

- Selvbetjening i form av selvscanning er allerede introdusert mange steder, og vil med stor sannsynlighet føre til et fall i sysselsettingen i varehandelen, sier Anders Ekeland, seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå, og én av forskerne bak rapporten til Aftenposten.

Annonse

Hovedorganisasjonen Virke frykter derimot ikke mye arbeidsledighet blant butikkmedarbeiderne med den økte automatiseringen.

- Vi ser at det kommer til å bli færre ansatte med mer automatisering både på lager og for betaling. Men selv om man reduserer antallet i kassen, tror vi mange vil få andre oppgaver. Kundene vil da i enda større grad etterspørre personlig veiledning og service, god service vil bli et konkurransefortrinn med større automatisering, sier fagsjef Johanne Kjuus i Virke.

Aftenposten trekker frem Ikea i Norge som et eksempel på en aktør som har satset på automatisering. De har hatt selvbetjente kasser i syv år og løsningen brukes nå av hele 57 prosent av kundene deres, uten at antall kasseansatte har gått ned.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!